Region
Źródło: P
Źródło: P

Załatwisz w jednym okienku?

Od 1 kwietnia - by założyć firmę lub zmienić jej profil - wystarczy wizyta w jednym urzędzie. I to bez konieczności zabierania portfela, bo płacić też nie trzeba.

Do tej pory droga do zarejestrowania własnej firmy była nie tylko długa i kręta, ale przede wszystkim czasochłonna. Powód? Trzeba było bowiem przebrnąć przez kilka urzędów. Najpierw w magistracie uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej, później w urzędzie statystycznym otrzymać numer REGON. Konieczna była także wizyta w urzędzie skarbowym i ZUS-ie. Od 1 kwietnia wszystko się zmieniło. Teraz możemy zarejestrować firmę w jednym okienku w urzędzie miasta czy gminy.

– Do zarejestrowania działalności gospodarczej wystarczy wypełnić jeden, zintegrowany wniosek, który jednocześnie będzie zgłoszeniem do pozostałych urzędów – wyjaśnia Andrzej Leszkowicz, kierownik referatu w Biurze Obsługi Interesanta siedleckiego urzędu miasta. Za pomocą zintegrowanego wniosku można także dokonać zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, zawiesić biznes bądź zawiadomić o zaprzestaniu jego prowadzenia.

W siedleckim ratuszu przyjmowaniem dokumentów zajmują się pracownicy stanowiska nr 6, którzy służą radą i pomocą w ich wypełnianiu. Bo wprawdzie wniosek jest jeden, to za to kilkustronicowy. Dlatego nawet sami urzędnicy mają problem z ogarnięciem całości.

– Kiedy już wniosek zostanie złożony i zarejestrowany w elektronicznym systemie dokumentów, zostaje przekazany do referatu działalności gospodarczej. Ten dokonuje wpisu, przesyła poświadczoną kopię wniosku wraz z zaświadczeniem o wpisie do ZUS-u bądź KRUS-u, urzędu skarbowego, statystycznego oraz do samego zainteresowanego – tłumaczy Andrzej Leszkowicz. Podobnie procedura wygląda w pozostałych urzędach miast i gmin w regionie.

Warto pamiętać, że, zakładając własny biznes, przedsiębiorca musi wybrać odpowiednią formę opodatkowania. Jeśli nie wie, na którą z nich się zdecydować, powinien przed rejestracją odwiedzić urząd skarbowy. Po dopełnieniu tych formalności należy w ciągu siedmiu dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej odwiedzić ZUS. Tam bowiem trzeba złożyć potrzebne do ubezpieczenia dokumenty. To nie koniec niespodzianek. Osoby chcące zarejestrować spółkę cywilną, mimo złożenia zintegrowanego wniosku w urzędzie gminy, muszą dodatkowo złożyć NIP-2 oraz NIP-D, jeśli są płatnikami podatku VAT. W ten sposób zamiast jednego okienka dochodzą kolejne trzy.

Wniosek można także przesłać przez Internet. Jednak tutaj też jest haczyk. Jeżeli nie mamy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, musimy w ciągu trzech dni od przesłania drogą elektroniczną zgłosić się w urzędzie gminy i osobiście złożyć podpis na wniosku.

Nowe przepisy wprowadzają jednak kilka ułatwień. Już nie trzeba czekać na decyzję o wpisie do ewidencji. Samo złożenie wniosku wystarczy, by rozpocząć działalność. Poza tym znika opłata za wpis do ewidencji. Kosztowało to do tej pory 100 zł.


3 PYTANIA

 

Mariusz Kostka, prezes Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania

1 kwietnia weszła w życie nowelizacja ustawy o działalności gospodarczej. Umożliwia ona rejestrację firmy w jednym okienku, jednym urzędzie. Co Pan sądzi o tych zmianach?

Do tej pory trzeba było złożyć cztery różne dokumenty w czterech odrębnych instytucjach. Przepisy były absurdalne. Pamiętam, że kiedy sam tworzyłem własną firmę i chciałem założyć rachunek bankowy, okazało się że konieczny jest również NIP. Problem w tym, że bez NIP nie dało się wówczas otworzyć rachunku w banku. Sytuacja była paradoksalna. Dlatego popieram wszelkie zmiany w prawie, które ułatwiają życie przedsiębiorcom. W końcu to oni napędzają gospodarkę.

Mówi się jednak, że założenie firmy w jednym okienku to fikcja.

Rzeczywiście, kwestie nadania REGONU czy numeru NIP urząd miasta może przeprowadzić, ale już z problemami dotyczącymi podatku VAT czy wyboru formy opodatkowania przyszły przedsiębiorca musi iść do urzędu skarbowego. Nie ma takiej możliwości, żeby nie było konieczności złożenia wizyty w urzędzie skarbowym. Z jednego okienka zrobią się więc co najmniej dwa.

Kolejnym krokiem ułatwiającym życie potencjalnym przedsiębiorcom ma być wprowadzenie zasady „zero okienka”, czyli umożliwienie rejestracji firmy przez Intenet. Czy jesteśmy gotowi na takie zmiany?

Założenie własnej działalności gospodarczej bez konieczności wizyty w jakiejkolwiek instytucji byłoby wprost idealnym rozwiązaniem. Tak jak jest to w innych krajach. Jednak zanim rejestracja firmy przez Internet będzie możliwa w Polsce, upłynie z pewnością jeszcze dużo czasu. Urzędy bowiem muszą bardzo dobrze przygotować się do tej rewolucji, aby potem nie było właśnie takich niedociągnięć, jakie obserwujemy przy zasadzie „jednego okienka”.

Jolanta Krasnowska