Diecezja
Źródło: xMCZ
Źródło: xMCZ

Zamieszkał w domu Pana

3 listopada w parafii św. Elżbiety Węgierskiej w Konstantynowie odbył się pogrzeb śp. ks. kan. Władysława Proczka. Eucharystii przewodniczył biskup Zbigniew Kiernikowski.

Wraz z nim Mszę św. koncelebrowali bp Antoni Dydycz oraz około 100 kapłanów z diecezji siedleckiej i drohiczyńskiej. W pogrzebie uczestniczyła rodzina zmarłego kapłana, przedstawiciele władz na czele ze starostą bialskim Tadeuszem Łazowskim i wójtem gminy Konstantynów Romualdem Murawskim, a także rzesza wiernych.

W homilii bp Kiernikowski zwrócił uwagę, że kapłan uświęca się wypełniając powierzoną mu misję pasterską. – Ks. kan. Władysław znał swego Pasterza i był pasterzem w powierzonej mu owczarni. Chociaż sam doświadczał trudności i braków, niósł pomoc i nadzieję innym. Ci, których prowadził, niejednokrotnie przeżywali różne troski i problemy. Ksiądz kanonik pomagał im podążać we właściwym kierunku. Wielu przez jego posługę odnalazło drogę do Boga, poznało prawdę i cieszyło się błogosławieństwem życia – mówił. – Ksiądz kan. Władysław uwierzył tajemnicy Jezusa. Przez sakrament chrztu poznał moc śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Od chwili chrztu mamy ukierunkowanie naszego życia na podobieństwo śmierci Jezusa. Chrzest antycypuje w nas to, co ma się w pełni objawić. U księdza kanonika ten czas trwał ponad 90 lat. Miał wiele możliwości potwierdzenia w sobie tajemnicy chrztu i kapłaństwa w posłudze innym, często wbrew powszechnym tendencjom. Jako pasterz sam niejednokrotnie musiał iść pod prąd w kierunku prawdy chrztu. Dzisiaj możemy dziękować Bogu za tego świadka tajemnicy Jezusa Chrystusa. Wszystko, co stało się przez jego kapłańską posługę, jest darem Bożym i owocem współdziałania człowieka, wiernego sługi, który dał się prowadzić Bogu i prowadził tych, którzy zostali mu powierzeni – nauczał biskup.

Po zakończonej Mszy św. kapłani i wierni pożegnali śp. ks. kan. Władysława Proczka. Kondukt żałobny odprowadził na cmentarz ks. prałat Piotr Sawczuk, wikariusz generalny.


65 lat w kapłaństwie

Ks. kanonik Władysław Proczek był jednym z najstarszych kapłanów diecezji siedleckiej. Żył blisko 92 lata, w tym 65 lat w kapłaństwie. Urodził się 9 stycznia 1919 r. w miejscowości Oblin (parafia Maciejowice). Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze siedleckiej 7 lipca 1946 r. z rąk ówczesnego ordynariusza bp. Ignacego Świrskiego. Jako wikariusz pełnił posługę w parafiach: św. Ludwika we Włodawie i Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej. Ponadto pełnił funkcję administratora i proboszcza w parafiach: Rozwadówka, Milanów, Borki, Huszcza i Konstantynów. Zmarł w Domu Opieki Społecznej w Konstantynowie, 29 października 2010 r.

ks. Mateusz Czubak