Diecezja
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Zamknięcie etapu diecezjalnego

Dobiega końca etap diecezjalny procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego bp. Adolfa Piotra Szelążka, wywodzącego się ze Stoczka Łukowskiego ordynariusza diecezji łuckiej na Wołyniu i założyciela Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Jak informuje s. Hiacynta Augustynowicz, postulatur procesu beatyfikacyjnego, uroczystości związane z zamknięciem tego etapu procesu odbędą się w niedzielę, 4 września, w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Toruniu. W programie uroczystości zaplanowano: Koronkę do Miłosierdzia Bożego o 15.00, uroczystą sesję zamknięcia procesu beatyfikacyjnego oraz - o 16.00 - Mszę św. dziękczynno-błagalną w intencji procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego A.P. Szelążka pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego, ordynariusza diecezji toruńskiej.

Bp A.P. Szelążek (1865-1950) wywodzi się z diecezji siedleckiej. W latach 1878-1883 był uczniem Męskiego Gimnazjum Klasycznego w Siedlcach. W 1883 r. wstąpił do seminarium duchownego w Płocku. Po przyjęciu świeceń w 1888 r. studiował w Akademii Duchownej w Petersburgu. W 1918 r. papież Benedykt XV mianował go biskupem pomocniczym diecezji płockiej, zaś w 1925 r. bp Szelążek otrzymał nominację na ordynariusza odrodzonej diecezji łuckiej na Wołyniu. Za odmowę opuszczenia diecezji w 1944 r. oraz utrzymywanie kontaktu z papieżem 79-letni bp Szelążek został aresztowany przez NKWD i osadzony w więzieniu w Kijowie. Po niespełna dwóch latach dzięki interwencji Stolicy Apostolskiej został uwolniony i deportowany do Polski.

Sześć owocnych lat

Oficjalne starania o beatyfikację biskupa Łuckiego Kuria Diecezjalna w Toruniu rozpoczęła w lutym 2010 r. Z okazji 60 rocznicy śmierci hierarchy biskup toruński A. Suski odprawił w kościele św. Jakuba w Toruniu, gdzie spoczywają doczesne szczątki kapłana, Mszę św. Po niej – ogłoszono dekret biskupa powołujący komisję historyczną w sprawie procesu beatyfikacyjnego bp. Szelążka. Odsłonięto wówczas również poświęconą mu tablicę pamiątkową w Diecezjalnym Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim k. Torunia, gdzie bp A. Szelążek spędził ostatnie lata życia. Uroczyste otwarcie procesu beatyfikacyjnego „syna stoczkowskiej ziemi” – jak z dumą mówią o bp. Szelążku mieszkańcy jego rodzinnej miejscowości – Stoczka Łukowskiego – miało miejsce 6 października 2013 r. w toruńskim kościele pw. św. Jakuba. 

Monika Lipińska