Region
Źródło: KO
Źródło: KO

Zapisani w dziejach Polski

W niedzielę, 6 lipca, w centrum Siedlec odsłonięto i poświęcono pomnik rolniczej Solidarności. - Chylę czoła przed zgromadzonymi w tym szczególnym dniu i oddaję cześć tym wszystkim, którzy w 1980 r. otworzyli drogę do wolności - powiedział Gabriel Janowski, honorowy przewodniczący NSZZ RI „Solidarność”.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. w katedrze odprawionej pod przewodnictwem bp. Kazimierza Gurdy w intencji rolników i związku. - Dziś wiemy, że był to właściwy kierunek, który należy kontynuować pomimo trudności, zmęczenia i zniechęcenia - powiedział biskup.

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości – a wśród nich poczty sztandarowe rolniczej i robotniczej Solidarności, delegacje rad wojewódzkich związku, przedstawiciele okolicznych samorządów oraz księża związani z Solidarnością – przemaszerowali na pl. Tysiąclecia. Po drodze pod tablicą pamiątkową na ul. Kochanowskiego oraz na rogu ulic Piłsudskiego i Wojskowej złożono kwiaty. Podczas przystanku przy pomniku Jana Pawła II odmówiono modlitwę w intencji rolników i Solidarności.

 Wolność to stan ducha

Ideę budowy pomnika przedstawił przewodniczący komitetu Zenon Borkowski. Monument powstał jako wyraz hołdu i upamiętnienia działaczy związkowych, a w szczególności uczestników ogólnopolskiego strajku chłopskiego, który rozpoczął się w Siedlcach 5 listopada 1981 r. – Co zrobiliśmy z naszą wolnością? Czy chcemy być wolni i solidarni? Czy ten pomnik stojący przed nami na coś się przyda? Dlaczego go wybudowaliśmy? Wolność to stan naszego ducha, który uzdalnia nas do czynienia rzeczy pożytecznych dla siebie, rodziny, wspólnoty narodowej, parafii, związku zawodowego. Współczesny prorok powiedział, że wolność to jest zadanie do codziennego odrabiania, nie jest dana na zawsze. 33 lata temu wzięliśmy wolność szturmem, nie leżała na ulicy, trzeba ją było pachołkom bolszewizmu wyszarpać, ale wtedy podobno było nas dziesięć milionów – zwrócił uwagę Z. Borkowski. I uzupełnił: – Dzisiaj jest czas, by się cieszyć, że stoi w tym miejscu pomnik czasów wcale nieminionych. Będzie uczył historii, wiary, patriotyzmu. Nie jest on wybudowany przeciwko komuś. Chcemy, by nas jednoczył i przypominał, że zjednoczeni dokonywaliśmy w naszych dziejach takich wspaniałych zwycięstw.

Podczas poświęcenia pomnika bp. K. Gurda dziękował Bogu za dzieło rolniczej Solidarności. – Niech ten pomnik przypomina dzieło zbiorowego wysiłku polskiego rolnika w służbie Bogu i ojczyźnie, uczy nas, jak mamy jedni drugich brzemiona nosić, będzie wyrzutem sumienia tych, którzy nie doceniają trudu rolnika – powiedział biskup. Odsłonięcia monumentu dokonali: Zbigniew Adamczuk, ks. Stanisław Falkowski i G. Janowski.

 Za trud i poświęcenie

Podczas przemówienia przewodniczący rolniczej Solidarności senator Jerzy Chróścikowski przypomniał powstałe w 1978 r. komitety obrony, a także trudności, jakie rolnicy musieli pokonać, by zarejestrować swój związek w maju 1981 r. – Dziękuję tym, którzy podjęli się tej inicjatywy, tym, którzy mieli odwagę stawiać opór wtedy, kiedy nie było tak łatwo walczyć o polską ziemię – powiedział J. Chróścikowski.

Prezydent Siedlec Wojciech Kudelski obiecał, że miasto będzie dbało o pomnik. – Dzięki waszej odwadze możemy dzisiaj być w wolnym mieście, odprawiać praktyki religijne i rozwijać się gospodarczo – przyznał prezydent.

Płomienne przemówienie wygłosił G. Janowski. – Ten konar rolniczej Solidarności wrastający z pnia narodowej Solidarności zapisał się złotymi zgłoskami we współczesnych dziejach Polski. Dziękuję wam, polscy rolnicy, za trud, za wasze trwanie przy ziemi, za jej umiłowanie. Nasze pokolenie w tej w sztafecie pokoleń dziejów Polski zapisało się szczególnie. Byliśmy też wyróżnieni przez opatrzność, abyśmy mogli pisać tę historię Polski w pokojowy, stanowczy sposób – powiedział.

Wszystkim sponsorom i darczyńcom, którzy wsparli ideę budowy pomnika, podziękowania złożył przewodniczący mazowieckiej rady NSZZ RI „Solidarność” Stefan Szańkowski. Uroczystość zakończył koncert Kapeli znad Baryczy.

KO