Aktualności
Zapisz się na uniwersytet

Zapisz się na uniwersytet

Stowarzyszenie „Nasz Kotuń” prowadzący Wiejski Uniwersytet III Wieku przyjmuje zapisy na zajęcia. Mogą w nich brać udział osoby w wieku 50+, zamieszkujący woj. mazowieckie, bez względu na wykształcenie, stopień niepełnosprawności, wyznanie oraz miejsce zamieszkania.

Głównym kryterium rekrutacji jest chęć uczestnictwa w zajęciach, zaś podstawowym ich celem aktywizacja i integracja osób starszych na obszarach wiejskich. W bieżącym roku organizatorzy zaplanowali zajęcia z języka niemieckiego. W czerwcu ubiegłego roku gm. Kotuń podpisała umowę partnerską z gm. wiejską w Niemczech, a stowarzyszenie ma umowę partnerską i współpracuje z radą seniorów w powiecie Oberhaven w Niemczech. Dzięki zajęciom językowym w przyszłości będzie możliwość przyjęcia seniorów niemieckich w Kotuniu lub wyjazd do Niemiec na wymianę mieszkańców. Obok nauki języka będą odbywały się zajęcia w sekcji medycyny i profilaktyki zdrowia (gimnastyka ruchowa, korekcyjna, nordic walking oraz wykłady z zakresu edukacji zdrowotnej). Uczestnicy sekcji informatycznej będą mieli z kolei możliwość nauczenia się podstaw obsługi komputera z naciskiem na umiejętność posługiwania się pocztą i kontem elektronicznym. W ramach tegorocznego projektu przewidziane będą także zajęcia muzyczne, kulinarne oraz lokalny punkt dostępu do internetu dla seniorów. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie oraz chcące uzyskać więcej informacji na jego temat powinny kontaktować się z prezesem Stowarzyszenia Kazimierzem Olszewskim, tel. 660664403 oraz zajrzeć na stronę internetową gminy Kotuń (www.kotun.pl) lub UTW (www.utw.kotun.pl).

MLS