Aktualności
Zaprezentuj twórczość

Zaprezentuj twórczość

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza twórców ludowych, solistów, instrumentalistów oraz artystów do udziału w Przeglądzie twórczości artystycznej gminy Leśna Podlaska. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 6 lutego.

Zgłoszeń uczestników można dokonywać do 30 stycznia osobiście – w siedzibie GOK lub telefonicznie, dzwoniąc pod nr.: 83-345-07-45, 83-345-07-46.

MLS