Aktualności
Zaprojektuj kartkę

Zaprojektuj kartkę

Wychowankowie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym również rodzinnych domów dziecka, mogą wziąć udział w kolejnej, ósmej już edycji konkursu na kartkę świąteczną wojewody mazowieckiego. Wyróżnione kartki, podobnie jak w poprzednich latach, zostaną wysłane pocztą wraz z życzeniami do najważniejszych osób w państwie.

Autor zwycięskiej pracy, poza nagrodą dla placówki (sprzęt komputerowy), otrzyma także indywidualny upominek. Prace można wykonywać dowolną techniką graficzną lub plastyczną, uwzględniającą techniczne możliwości ich zeskanowania. Kartki należy przesyłać do 14 grudnia (decyduje data wpływu do urzędu) pocztą na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Wojewody, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, z dopiskiem „Kartka Świąteczna – VII edycja” lub złożyć osobiście (w kancelarii urzędu w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, wejście B, pokój 39). Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.mazovia.pl.

MLS