Aktualności
Zaprojektuj kartkę

Zaprojektuj kartkę

Do 1 grudnia uczniowie szkół z terenu gminy mogą zgłaszać swoje propozycje do konkursu na „Bożonarodzeniową kartkę świąteczną”.

Zwycięskie prace wraz z życzeniami wójta gminy zostaną zamieszczone na stronie internetowej urzędu oraz rozesłane drogą listowną do instytucji publicznych, samorządowców czy parlamentarzystów. Pocztówki, wykonane dowolną techniką na podłożu papierowym o wymiarach 15×21 cm będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: „klasy I-III szkoły podstawowe”, „klasy IV-VII” oraz „gimnazja”. Szczegółowe zasady udziału w konkursie można znaleźć na stronie internetowej urzędu gminy. 

BZ