Aktualności
Zaprojektuj kartkę

Zaprojektuj kartkę

Do 10 grudnia wychowankowie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym również rodzinnych domów dziecka, mogą wziąć udział w konkursie na kartkę świąteczną, którą następnie wojewoda mazowiecki roześle do najważniejszych osób w państwie, przedstawicieli samorządu i pracowników urzędu.

Placówka, z której będzie pochodził autor zwycięskiej pracy, otrzyma w nagrodę sprzęt komputerowy. Indywidualny upominek przewidziany jest również dla twórcy kartki. Prace można wykonywać dowolną techniką graficzną lub plastyczną, uwzględniającą techniczne możliwości ich zeskanowania. Kartki należy składać osobiście (w kancelarii urzędu w Warszawie, plac Bankowy 3/5, wejście B, pok. 39, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00), lub przesyłać pocztą na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Wojewody, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, z dopiskiem „Kartka Świąteczna – VI edycja” (decyduje data wpływu). Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego.

 

MLS