Aktualności
Zaprojektuj logo

Zaprojektuj logo

Do 31 marca trwa konkurs na projekt znaku graficznego 43 Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę. Jest on adresowany do grafików komputerowych i amatorów, bez ograniczeń wiekowych.

Konkurs przewiduje wyłonienie jednego zwycięzcy, którego propozycja zostanie zaprezentowana jako znak graficzny (logo) 43 PPP. 4. Szczegółowe informacje wraz z regulaminem znajdziemy na stronie pielgrzymka-podlaska.pl.

LI