Aktualności
Zaproszenie dla seniorów

Zaproszenie dla seniorów

Jeszcze do 18 listopada przyjmowane są zgłoszenia uczestników do IV Powiatowego Przeglądu Twórczości Seniorów.

Organizatorami wydarzenia, które odbędzie się 25 listopada w świetlicy w Dąbrowicy Małej są: bialskie starostwo powiatowe, wójt gminy Piszczac oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu. Do udziału w przeglądzie, obok zespołów i wykonawców indywidualnych działając przy różnych ośrodkach i instytucjach kultury zaproszeni są również członkowie grup nieformalnych oraz artyści niezrzeszeni. Zadaniem uczestników będzie zaprezentowanie maksymalnie trzech wierszy lub trzech utworów muzycznych w czasie nie przekraczającym 10 min. Zgłoszenia wraz z tekstami utworów w formie listownej można przesyłać na adres tradycyjny: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu, ul. Włodawska 8, 21-530 Piszczac, bądź na adres elektroniczny: gckis@piszczac.pl. Wszystkie dostarczone do organizatorów materiały zostaną wydane drukiem. Szczegółowy regulamin przeglądu można znaleźć na stronach internetowych GCKIS oraz gminy Piszczac. 

MLS