Diecezja
Zaproszenie na katechezę

Zaproszenie na katechezę

W sobotę 7 lutego w auli WSD Siedlce zespoły rejonowe uczestniczyły w II katechezie w ramach realizacji programu „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Temat spotkania: „Grzech i jego bezpośrednie skutki”. 14 lutego katechezy odbędą się w 4 rejonach diecezji: w Białej Podlaskiej, Siedlcach, Garwolinie i Parczewie.

Prowadzone w ramach cyklu spotkania, zarówno to, które miało miejsce w minioną sobotę, spotkania rejonowe, jak też w obrębie parafii, odbywają się według wcześniej wypracowanej i sprawdzonej metody: wygłoszenie katechezy, czas na indywidualną pracę i studium nad przedstawionym w katechezie tematem, dzielenie się w małych grupach owocami swoich przemyśleń, wreszcie podsumowanie pracy w zespołach i wysłuchanie relacji z poszczególnych grup, a także osobistych świadectw. Podczas spotkania zespołów rejonowych 7 lutego bp Zbigniew Kiernikowski nawiązał najpierw do treści I katechezy, która dotyczyła zasadniczej prawdy chrześcijańskiego życia, a mianowicie odkrycia w sobie Bożego podobieństwa. Człowiek nie jest stworzony sam dla siebie – najpełniej realizuje się wtedy, gdy potrafi istnieć dla drugiego, gdy buduje jedność, staje się darem, nawet mimo przeciwności i zranień. Dziś da się dostrzec powszechną tendencję do „samorealizacji”, gloryfikowania egoistycznych postaw, które prowadzą do destrukcji nie tylko jednostek, ale też rodziny i całego społeczeństwa. Dlatego tyle jest wokół bólu, ludzkich porażek. U ich podłoża leży zawsze jedno: fałszywie rozumiana wolność. Człowiek, licząc tylko na własne siły, nie jest w stanie wyzwolić się z samobójczego kręgu swojego „ja” – może to uczynić tylko Bóg.

Grzech i jego bezpośrednie skutki

Tak brzmi temat drugiej katechezy. Istotą grzechu jest to, iż ze swej natury jest on zawsze postawieniem własnej wizji siebie ponad słowo Boże. Księga Rodzaju, opisując upadek pierwszych ludzi, wprowadza przeciwną Bogu rzeczywistość pod postacią węża. Jest nią szatan. Niezwykle ważne jest, by zrozumieć sposób jego działania, logikę, której zasady podsuwa on prarodzicom. W konsekwencji prowadzi to do podstawienia w miejsce słowa Jahwe fałszywej „dobrej nowiny”. Istotne jest, że diabeł kusi pozorem dobra – jego inteligencja przekracza ludzką inteligencję, dostarcza argumentów, wobec których człowiek jest bezsilny. Wejście z nim w dialog zawsze – w każdym czasie – kończy się porażką. Jest tylko jeden sposób na ratunek: posłuszeństwo Chrystusowi, wejście w logikę krzyża. Szatan nie jest w stanie jej przekroczyć. Taka gra dokonuje się każdego dnia: codzienne wewnętrzne zmaganie się z pokusą, aby sięgnąć po swoje życie i stać się jego absolutnym panem. Jeśli człowiek ulegnie jej, wkrótce dostrzeże, że jest „nagi” – zamieszka w nim pustka, pojawi się frustracja, gniew, samotność, roszczenia wobec innych itp. Dlaczego poznanie tego mechanizmu jest tak ważne? Pozwala zdemaskować sposób działania zła. Gdy człowiek zrozumie swoją bezradność, ma tylko jedno wyjście: uznać Chrystusa Zmartwychwstałego jako swojego jedynego Pana, przyjąć Jego moc, stać się posłusznym Jego słowu.  

W trosce o jakość wiary

Realizowany od 4 lat w diecezji siedleckiej program „Chrzest w życiu i misji Kościoła” stanowi nie tyle propozycję podjęcia konkretnych tematów. Zaproponowana metoda ich realizacji jest dlatego ważna, że niesie nie tylko informację – ta może się zagubić w natłoku treści, które do nas docierają. Pozwala przeżyć – warto podkreślić to słowo – najbardziej fundamentalne prawdy swojego życia, dotknąć jej, przyjrzeć się z dystansu.  

Cieszą pełne kościoły na Podlasiu. Czy jednak idzie za tym jakość wiary? Jakie jest jej zrozumienie, skoro życie pokazuje co innego? „Jako Wasz Biskup rozeznaję potrzebę, a wręcz konieczność, takiej formacji dla dobra naszej wspólnoty kościelnej – zarówno w obecnej dobie, jak też ze względu na dobro przyszłego pokolenia” – napisał bp Kiernikowski w liście skierowanym do wiernych diecezji. Jaką wiarę przekażemy tym, którzy przyjdą po nas? Kim jesteśmy my dziś? Jak długo – obojętni na głos Kościoła, przekonani, „że jeszcze nie jest tak źle” – potrafimy stawiać czoła procesowi eliminowania logiki Ewangelii z życia? Skoro owoce mają świadczyć o nas, to dlaczego tak wiele z nich jest cierpkich?

Każdego, komu wspomniane wyżej kwestie są bliskie, kto chce lepiej zrozumieć siebie, zapraszamy na kolejną katechezę. W sobotę 14 lutego będzie ona przeprowadzona dla zespołów parafialnych w rejonach, potem w poszczególnych parafiach diecezji. Materiały pomocnicze są dostępne w każdej z nich, można je też znaleźć na stronie internetowej: www.chrzest.siedlce.pl.

Ks. Paweł Siedlanowski