Aktualności
Zaproszenie na spotkanie z zootechniką

Zaproszenie na spotkanie z zootechniką

Uniwersytet w Siedlcach zaprasza na Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. „Hodowla zwierząt perspektywą rozwoju Polski”.

W inicjatywie, która odbędzie się w dniach 11-13 września, mogą wziąć udział nie tylko naukowcy, ale i polscy hodowcy oraz producenci. Tematyka konferencji obejmie m.in.: wyzwania współczesnego świata związane ze wzrostem zapotrzebowania na żywność pochodzenia zwierzęcego, dostosowanie hodowli zwierząt do zmian klimatycznych, zachowanie bioróżnorodności, jak również wykorzystanie potencjału genetycznego rodzimych ras zwierząt. W trakcie obrad omówione zostaną możliwości wdrażania osiągnięć naukowych do praktyki zootechnicznej, ochrony środowiska rolniczego, ochrony zasobów naturalnych, zastosowania nowoczesnych technik diagnostycznych i technik wspomagania rozrodu, poprawy dobrostanu zwierząt i jakości produktów zwierzęcych oraz dążenia do poprawy zdrowotności i długowieczności zwierząt gospodarskich.  Więcej informacji na stronie www.zjazdptz2024.uws.edu.pl.

Iwona Zduniak-Urban