Rozmaitości
Zarządzenie zasobami ludzkimi, czyli jak być dobrym szefem?

Zarządzenie zasobami ludzkimi, czyli jak być dobrym szefem?

Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) to termin z języka biznesu. Określa on działanie firmy związane z pozyskiwaniem, rozwojem i utrzymaniem siły roboczej działającej wydajnie i efektywnie.

Termin ten jest pewnym skrótem myślowym, który nie zawsze jest właściwie rozumiany – to nie ludzie są „zasobem”, lecz dysponują zasobami takimi jak: wiedza, zdolności, doświadczenie zawodowe, umiejętności pracy w zespole itp.

W zarządzaniu zasobami ludzkimi przeplatają się dwa sposoby podejścia do pracownika. Pierwsze ma charakter ekonomiczny, kalkulacyjny i ilościowy, drugie natomiast zwraca uwagę na człowieka oray stawia na komunikację, motywację, przywództwo, szukając metod zwiększenia zaangażowania pracowników. Najlepsze efekty uzyskują firmy, które stosuję oba podejścia. Pierwsze jest  niezbędne, aby organizacja mogła osiągać zamierzone wyniki i nie popadła w poważne kłopoty finansowe, drugie z kolei zapewnia dobrą atmosferę w firmie. Zastosowanie wiedzy w praktyce nie zawsze jest takie proste. Jednak jeśli ktoś chce być dobrym szefem, to powinien podnosić swoje kwalifikacje i zdobywać umiejętność z zakresu ZZL (np. uczestnicząc w szkoleniach dla menadżerów i szefów firm).  Wiedza ta pozwoli mu odpowiedzieć na wiele pytań, np. jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe w firmie, jak nagradzać i karać swoich pracowników? Kiedy chwalić, a kiedy krytykować? Jak uniknąć podstawowych błędów przy rekrutacji czy zwalnianiu pracownika?

Oto kilka wskazówek, jak być dobrym szefem, czyli takim, którego pracownicy szanują i rzetelnie wykonują jego polecenia, przez co zwiększają wydajność firmy.

1. Kontroluj emocje i własne zachowania.

Sposób postrzegania przełożonego przez podwładnych zależy w dużym stopniu od jego umiejętności kontrolowania emocji. Jeśli szef nie panuje nad swoją złością, ma humory i jego reakcje są nieprzewidywalne, to pracownicy nie będą go szanować i zignorują jego polecenia. Tylko szef znający siebie, mający zaufanie do siebie, własnych umiejętności i doświadczeń, jest w stanie zapanować nad swoimi zachowaniami i kontrolować emocje nawet w wyjątkowo trudnych sytuacjach. Daje tym samym przykład swoim pracownikom.

2. Naucz się, jak skutecznie wydawać polecenia.

Umiejętność ta wiąże się z podejmowaniem decyzji stosownie do sytuacji oraz konsekwentnego egzekwowania wykonania zadań. Jeżeli szef potrafi identyfikować problemy oraz skutecznie podejmować decyzje, doprowadzając do ich wdrożenia w życie, to można powiedzieć, że umiejętności te są na dobrym poziomie.

3. Ustal jasne reguły i obowiązujące zasady.

Zawsze trzeba ustalić jasne reguły, co wolno, a czego nie wolno robić w pracy. Nie chodzi tu o nasiloną kontrolę lub jej brak, które tylko pogorszą sytuację, ale o ograniczenie sytuacji pokusy w miejscu pracy. Kontrola powinna być na optymalnym poziomie, aby pracowników nie paraliżował  strach  przed karą, ale też by nie mieli poczucia bezkarności. Przydatne sformułowania do takich rozmów to: „oczekuję, że…”, „będę wymagać…”, „nie będę tolerować…”, „zależy mi na…”. Ważne jest, aby pracownik otrzymał konkretne wytyczne dotyczące ilości i jakości jego pracy, czyli na przykład: „oczekuję, że zawsze będziesz informował mnie z wyprzedzeniem, jeśli zmieniasz ustalony grafik pracy”,  „ostatnim dniem na oddanie miesięcznego raportu jest …”,  „jeśli będziesz miał z czymś problem, przychodzisz do mnie, a nie rozpowiadasz o tym na prawo i lewo, zgoda?”, itp. Nie warto używać mało znaczących ogólników typu: „masz się więcej starać” czy „pracować intensywniej”, bo pracownik musi jasno widzieć czego szef od niego oczekuje.

Elżbieta Trawkowska-Bryłka