Region
Źródło: BZ
Źródło: BZ

Zasłużony dla miasta

1 marca, podczas sesji międzyrzeckiej rady miasta, radni wręczyli tytuł i odznakę „Zasłużonego dla Miasta” Januszowi Sawczukowi. O wyróżnienie muzyka wnioskował zarząd chóru Wiarus.

Radni otwarcie popierali kandydaturę J. Sawczuka, dlatego na tej samej sesji, na której odbyło się tajne głosowanie, postanowili także wręczyć nowemu zasłużonemu tytuł i odznakę. Uroczystości towarzyszyła obecność chórzystów. Ich występ mieli okazję usłyszeć uczestnicy sesji, w tym rodzina wyróżnionego.

J. Sawczuk jest jednym z założycieli chóru męskiego Wiarus, działającego od ponad 30 lat przy Miejskim Ośrodku Kultury w Międzyrzecu Podlaskim. Od 1983 r. pełni funkcję jego dyrygenta. Pod batutą J. Sawczuka chór odnosi sukcesy na scenach w kraju i poza jego granicami, koncertował m.in. na Krymie, we Francji i na Białorusi.

Muzyk działa także od lat w zespole ludowym Jutrzenka. Pod jego kierownictwem grupa zajęła pierwsze miejsce w Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Ludowych w Żdżarach, gdzie nagrodą był „Złoty Kur Lubelszczyzny”. Przez 15 lat pełnił również funkcję kierownika kapeli towarzyszącej zespołowi Dzieci Podlasia.

Szereg wyróżnień

Mieszkańcy pamiętają J. Sawczuka ze szkoły. Przez wiele lat był nauczycielem muzyki i plastyki w Szkole Podstawowej nr 1. Pasją muzyka jest też malarstwo i zbieranie pamiątek. Od kilku lat jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Historii Międzyrzeca Podlaskiego.

Za swoje osiągnięcia w 2015 r. był wyróżniony przez samorząd statuetką „Międzyrzecka Muza”. W 2008 r. otrzymał „Orlika”, a w 2009 r. dyplom „Pro Memoria”.

J. Sawczuk ma 74 lata i jest na emeryturze.

BZ