Region
Zasłużony sprawie polskiej

Zasłużony sprawie polskiej

Rada miasta wyraziła zgodę na wzniesienie pomnika i wskazała miejsce jego usytuowania na działce położonej przy zbiegu ulic Cmentarnej i Wojskowej. Otrzymaliśmy również zgodę prezydenta miasta na przeprowadzenie zbiórki publicznej. Mamy także wstępną koncepcję pomnika. Chcemy, aby prezydent był przedstawiony jako mąż stanu - mówi Z. Sobolewski.

Dlaczego podjęto decyzję o upamiętnieniu w Siedlcach prezydenta Lecha Kaczyńskiego?

Prezydent Lech Kaczyński, który całym swoim życiem dawał świadectwo, że warto być Polakiem, zasłużył jak mało kto na godne uczczenie w naszym mieście. Swoją działalnością oraz potencjałem intelektualno-moralnym dał przykład do naśladowania i upamiętnienia. Do niedawna był jedynym urzędującym prezydentem, który odwiedził Siedlce.
Jestem jedną z osób, które już od dłuższego czasu myślały o upamiętnieniu prezydenta, by stał się wzorem dla nas i naszych przyszłych pokoleń. Chociaż postać prof. L. Kaczyńskiego u niektórych wzbudza wiele kontrowersji, jak w swoim czasie służący sprawie polskiej Józef Piłsudski czy Roman Dmowski, to myślę, że za kilka lat prezydent będzie inaczej odbierany, a przyszłe pokolenia bardziej docenią jego działalność naukową, społeczną i polityczną. A nade wszystko wraz z żoną Marią powinni stać się wzorem polskiego katolickiego małżeństwa.

W związku z przedsięwzięciem powstał społeczny komitet budowy pomnika. Kto go tworzy?

Pierwsze spotkanie komitetu odbyło się 23 kwietnia 2012 r. Liczył wtedy 20 osób. W jego skład wchodzą: przedsiębiorcy, prawnicy, lekarze, ludzie kultury, nauki, pracy, politycy, czyli w zasadzie cały przekrój społeczny mieszkańców naszego miasta. Aktualnie do komitetu należy ponad 100 osób i cały czas dołączają nowi członkowie.

Wszelkie prace przy inwestycji zostaną sfinansowane ze środków zebranych w ramach zbiórki publicznej, czyli – na co zwracają Państwo uwagę – bez wsparcia z budżetu miasta.

Rada miasta wyraziła zgodę na wzniesienie pomnika i wskazała miejsce jego usytuowania na działce położonej przy zbiegu ulic Cmentarnej i Wojskowej. Otrzymaliśmy również zgodę prezydenta miasta na przeprowadzenie zbiórki publicznej. Mamy także wstępną koncepcję pomnika. Chcemy, aby prezydent był przedstawiony jako mąż stanu. Podstawą pomnika będzie granitowy cokół o wysokości ok. 1,5 m, a na nim stanie figura Lecha Kaczyńskiego wykonana z brązu. Jeśli wystarczy środków, chcielibyśmy w pobliżu umieścić również tablicę upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej.

Czy możemy już mówić o kosztach przedsięwzięcia i terminie odsłonięcia pomnika?

Myślimy, że koszt budowy powinien zamknąć się w granicach 180 tys. zł. W zależności od ilości zgromadzonych środków będziemy sobie pozwalać na konkretne rozwiązania. Przed nami podpisywanie umów, koszty związane z zagospodarowaniem terenu. Najbardziej optymistycznym terminem odsłonięcia pomnika jest 18 czerwca przyszłego roku, a więc rocznica urodzin prezydenta Kaczyńskiego. Realizacja tego planu będzie uzależniona od tempa zbierania środków finansowych, a wiemy, że sytuacja ekonomiczna w kraju, a tym samym przedsiębiorców czy mieszkańców, nie jest najlepsza. Musimy liczyć się z tym, że ofiarność może być skromniejsza.

Jak można wesprzeć budowę pomnika?

W dwóch formach. Pierwsza to zakup cegiełek o wartości: 10, 20, 50 lub 100 zł. Będą one stanowiły jednocześnie pamiątkę dla mieszkańców. Drugi – to przelew jakiejkolwiek kwoty na konto bankowe. Po zakończeniu przedsięwzięcia będziemy chcieli uhonorować największych darczyńców dyplomami bądź statuetkami. Już dziś wszystkim ofiarodawcom dziękujemy za wsparcie finansowe i moralne.

Co Pan odpowie przeciwnikom inicjatywy?

Forma upamiętniania tych, którzy odeszli, jest kwestią kulturową i związanym z tym systemem wartości. Chciałbym, aby wśród siedlczan dominowały dwie postawy: tych, którzy są za budową pomnika i tych, którzy są obojętni. Nie widzę racjonalnych przesłanek do tego, aby być przeciwnym tego typu przedsięwzięciu. Ten, kto się nie identyfikuje z naszym pomysłem, nie poniesie żadnych kosztów ani bezpośrednio, ani pośrednio, bo nie oczekujemy finansowania ze strony miasta. Zatem, jeśli nie uczestniczy w tej inicjatywie, niech nie przeszkadza. A jeśli uważa, że ktoś bardziej zasługuje na pomnik, to przecież nikt nikomu nie zabrania zrealizować swoich pomysłów.

UWAGA! 

Ofiarodawcy mogą dokonać wpłaty na konto: Społeczny Komitet Budowy Pomnika Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego, Bank Spółdzielczy w Siedlcach 50 9194 0007 0028 0402 2000 0010

KO