Kultura
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Zasłyszane w szumie Bugu

8 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie odbyło się uroczyste podsumowanie XIX Powiatowego Festiwalu Twórczości Dziecięcej ph. „Zasłyszane w szumie Bugu... - w 205 rocznicę urodzin Oskara Kolberga”.

Autorami prac literackich i malarskich byli uczniowie z Włodawy, Orchówka, Korolówki, Różanki, Starego Brusa, Dołhobród i Urszulina. Uczestnicy mieli za zadanie, inspirując się dziełami polskiego etnografa i folklorysty, pokazać dawne zwyczaje i obrzędy ludowe oraz legendy funkcjonujące na ziemi włodawskiej. Prowadząca spotkanie Edyta Pietrzak z MBP wyjaśniła, że festiwal promuje zdobywanie, utrwalanie i przekazywanie wiedzy o powiecie włodawskim. - Wydarzenie to, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez kulturalnych, ma także na celu propagowanie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży z naszej małej ojczyzny - mówiła. Witając uczestników spotkania, Jacek Żurawski, dyrektor MBP, podkreślił, iż festiwal stał się znanym wydarzeniem kulturalnym w powiecie. Przypomniał także inicjatorkę imprezy - Małgorzatę Zińczuk, dzięki której konkurs cieszy się popularnością. - Wśród nas są diamenty, które wymagają oszlifowania przez opiekunów i nauczycieli - powiedział Żurawski.

– Warto wspierać każdego młodego człowieka, który chce wyrazić siebie przez sztukę – dodał.

Prace, które napłynęły na konkurs, pokazywały dawny świat tradycji. Były opowieści literackie oraz przedstawienia malarskie obrazujące m.in. zwyczaj kiszenia kapusty czy obchodzenia Wielkanocy, nabożeństw majowych, nocy świętojańskiej oraz żniw. Utrwalono tradycję pożegnania starego roku nad Bugiem czy pojedynek Wołodyjowskiego z Bohunem na rynku we Włodawie.

 

Dawny świat zwyczajów

Twórczość uczestników oceniała komisja, w której składzie byli twórcy: Agnieszka Kuryłowicz – malarka, Czesława Michańska – poetka i Władysława Wójcik – rzeźbiarka. Nagrodzono 34 prace, wyłaniając 33 laureatów. W kategorii literackiej przyznano trzy nagrody oraz cztery wyróżnienia, a w plastycznej, w każdej z grup wiekowych, po trzy nagrody oraz wyróżniono 18 prac. – Po raz pierwszy wzięłam udział w festiwalu, ponieważ wcześniej nie mieszkałam w powiecie włodawskim – powiedziała Oliwia Oliwia Kozieja z Orchówka, która zdobyła pierwszą nagrodę za pracę „Kolędowanie”. – Maluję i rysuję od dziecka, zdarza się, że wykonuję prace na życzenie – zaznaczyła. Oliwia ma już spory dorobek, jest autorką wielu obrazków, namalowała też kilka obrazów na płótnie.

 

Sztuka to największy wychowawca

Oceniająca prace malarskie W. Wójcik zachęciła nauczycieli i opiekunów do wspierania młodych talentów. – Sztuka to największy wychowawca. Kształtuje wyobraźnię, która jest potrzebna w dokonywaniu wyborów. Zasługą pedagogów będzie, jeśli dzieci nie staną tylko odbiorcami, ale i twórcami, np. w biznesie. My sami – osoby zrzeszone w Stowarzyszeniu Twórców Kultury Nadbużańskiej – czerpiemy inspirację od dzieci i młodzieży. To taka wzajemna wymiana twórcza. Oceniając prace konkursowe, czasem dostrzegamy interesujące motywy, które pobudzają i naszą wyobraźnię – przyznała.

Główny organizator festiwalu, czyli MBP, już zachęca do zgłaszania propozycji tematów do jubileuszowej, bo 20 edycji festiwalu. Można to zrobić drogą elektroniczną, wysyłając swój pomysł na adres biblioteki: mbpwlodawa@gmail.com. Termin do końca czerwca.

Joanna Szubstarska