Aktualności
Zaśpiewaj!

Zaśpiewaj!

Jeszcze do 8 stycznia można zgłosić chęć udziału w II Noworocznym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek Kobylany 2015.

Uczestnicy imprezy będą oceniani w pięciu kategoriach wiekowych: klasy I – III, klasy IV – VI, gimnazja, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i starsi oraz zespoły wokalne. Każdy z wokalistów wykonuje jeden utwór. Przegląd ma formę prezentacji utworu muzycznego a capella, z akompaniamentem, lub z podkładem muzycznym. Kartę uczestnictwa (można pobrać ze strony internetowej www.gck.gminaterespol.pl) należy przesłać na adres: Gminny Ośrodek Kultury, Kobylany, pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze z dopiskiem „II Noworoczny Przegląd Kolęd i Pastorałek, Kobylany 2015” lub na adres e-mail: biurogck@gminaterespol.pl. Przegląd odbędzie się 11 lutego, o 12.00, w sali konferencyjnej terespolskiego urzędu gminy. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej GOK.

MLS