Aktualności
Zastrzyk gotówki

Zastrzyk gotówki

Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy prac, które mają ruszyć jeszcze w tym roku.

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym przedstawiciele kilku gmin z terenu Lubelszczyzny podpisali umowy, na mocy których otrzymają wsparcie finansowe z Europejskiego Instrumentu Odbudowy na realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Wśród beneficjentów znalazła się m.in. gmina Łuków. Pozyskane 3 mln zł samorząd przeznaczy na modernizację czterech stacji uzdatniania wody (w Gołaszynie, Gręzówce, Turzych Rogach i Sięciaszce II) oraz na budowę nowej oczyszczalni ścieków przy rozbudowanej filii szkoły podstawowej w Turzych Rogach. Koszt wszystkich szacowany jest na ok. 3,3 mln zł. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy prac, które mają ruszyć jeszcze w tym roku. Gmina Radzyń Podlaski otrzymane 5 mln zł przeznaczy na budowę stacji uzdatniania wody w Białce oraz indywidualnej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej i Centrum Kultury i Rekreacji w Branicy Radzyńskiej, zaś gmina Stoczek Łukowski blisko 3,2 mln zł wykorzysta na realizację pierwszego etapu budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Róża oraz zakup chloratora sieci wodociągowych. Środki na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej otrzymały także m.in. gminy: Łomazy (2,3 mln zł), Drelów (3,5 mln zł), Piszczac (3,7 mln zł), Leśna Podlaska (3,3 mln zł), Kodeń (1,8 mln zł) i Sosnówka (3,8 mln zł).

MLS