Kultura
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Zaszczyt i motywcja

Igor Strojecki z Warszawy, Justyna Juszczak z Mińska Mazowieckiego i Mariusz Orzełowski z Siedlec to tegoroczni laureaci nagrody im. Ludomira Benedyktowicza.

Uroczystość odbyła się w sobotę, 1 grudnia, w siedleckim Muzeum Regionalnym już po raz 24. Rozpoczęła się minutą ciszy, by uczcić pamięć zmarłego 26 listopada tego roku laureata pierwszej edycji nagrody Wojciech Wiechetka, a następnie przywitaniem tegorocznych i dotychczasowych laureatów oraz reprezentantów władz miasta, członków kapituły i pozostałych gości.

W tym roku po rozpatrzeniu wniosków i zapoznaniu się z rekomendacjami 12-osobowa kapituła postanowiła przyznać trzy nagrody. W dziedzinie społeczno-kulturalnej, badawczej i popularyzatorskiej otrzymał ją Igor Strojecki z Warszawy, za badanie i popularyzację dziejów Siedlec, znanych i zasłużonych postaci z historii miasta. I. Strojecki jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Warszawskiego Stowarzyszenia Genealogicznego. Promuje Siedlce i Podlasie poprzez wydawnictwa – jest wydawcą książki o Jadwidze Barszczewskiej-Michałowskiej, autorem wydawnictwa o jedynym senatorze z Siedlec II RP, dr Eugeniuszu Wiszniewskim – poprzez wystawy w wielu miastach w Polsce, prezentacje multimedialne, przedsięwzięcia naukowe i popularnonaukowe, jest także pomysłodawcą obchodów Roku Leona Barszczewskiego.

W dziedzinie społeczno-humanitarnej nagrodę odebrała Justyna Juszczak z Mińska Mazowieckiego, za działalność społeczno-humanitarną, w szczególności za łamanie stereotypów i budowanie klimatu zrozumienia i akceptacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Obecnie J. Juszczak pełni funkcję dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jest autorką i współautorką wielu projektów, jak „Prawo do godności – otwórzcie serca”, „Schizofrenia – przełam stereotypy”, „Niepełnosprawni – pełnosprawni obywatele”. Ponadto doskonali warsztat teatralny, w który aktywnie angażuje swoich podopiecznych, ale także młodzież szkolną i studentów. – Nie ukrywam zdziwienia i zaskoczenia. Zdecydowanie otrzymanie tej nagrody motywuje. Teraz spoczywa na mnie jeszcze większe zobowiązanie. To piękna inicjatywa i idea. Mam potężny dług wdzięczności w stosunku do osób niepełnosprawnych, one odwróciły moje widzenie świata, nauczyły mnie godności do człowieka. To dzięki nim realizuję marzenia, służę drugiemu człowiekowi – powiedziała laureatka.

W dziedzinie artystycznej nagroda powędrowała do Mariusza Orzełowskiego, dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce, za pracę artystyczną, społeczno-kulturalną, organizatorską i popularyzatorską w zakresie krzewienia kultury muzycznej. M. Orzełowski jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym, pomysłodawcą powstania i dyrektorem Chóru Miasta Siedlce. – Otrzymanie tej wyjątkowej nagrody to ogromny zaszczyt, zobowiązanie i wyzwanie, to ogromne wzruszenie – zaznaczył M. Orzełowski.

Uroczystość zakończyła się krótkim recitalem muzycznym, w którym wystąpiła Justyna Kowynia-Rymanowska, absolwentka Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, związana działalnością koncertową i pedagogiczną z Chórem Miasta Siedlce oraz Tomasz Wojtuś, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. Po wysłuchaniu pięknego operowego śpiewu w brzmieniach pianina wszyscy udali się na wspólny poczęstunek.

Warto podkreślić, iż nagroda im. Ludomira Benedyktowicza wręczana jest na Podlasiu od 1987 r. i niezwiązana jest z gratyfikacją finansową. Jest prestiżowa i wyjątkowa jak wyjątkowy był jej patron czyli Ludomir Benedyktowicz urodzony w Świniarach – leśnik, malarz, pasjonat szachów i wielki patriota, uczestnik powstania styczniowego, który mimo utraty rąk potrafił przezwyciężyć słabość i realizować swoje pasje.

Justyna Paulina Kołodziejczuk