Region
Źródło: AWAS
Źródło: AWAS

Zaszczyt i zobowiązanie

Imię św. Jana Pawła II nosi Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół w Białce. Uroczystość nadania imienia i poświęcenia sztandaru odbyła się w środę, 30 kwietnia. Jest to prawdopodobnie pierwsza szkoła w kraju, która Papieża Polaka przyjęła za patrona po jego kanonizacji.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. w kościele pw. Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim, sprawowanej pod przewodnictwem bp. Piotra Sawczuka, administratora apostolskiego diecezji siedleckiej. W koncelebrze uczestniczyli proboszczowie radzyńskich parafii: dziekan dekanatu ks. prałat Roman Wiszniewski, ks. kan. Andrzej Kieliszek oraz ks. Henryk Och.

Na uroczystość przybyli również m.in. poseł RP Jerzy Rębek oraz przedstawiciele władz samorządowych z wójtem gminy Radzyń Wiesławem Mazurkiem. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele szkół gminnych oraz noszących imię Jana Pawła II: radzyński Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ZS z Ulana i gimnazjum w Komarówce, a także wizytator lubelskiego kuratorium oświaty Teresa Grodecka.

Niech pomaga wam iść drogą świętości

Na wstępie Mszy św. bp P. Sawczuk poświęcił sztandar, po czym został on przekazany społeczności szkoły. W homilii podkreślił rolę św. Jana Pawła II w obaleniu komunizmu. Wspomniał, że pamiętne słowa na pl. Zwycięstwa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej ziemi” wypowiedziane zostały dziesięć lat przed zburzeniem muru berlińskiego. – Ojciec Święty Jan Paweł II, wezwawszy Ducha Świętego, rzucił hasło do tych przemian, zaprosił łaskę Bożą, aby wsparła szlachetne wysiłki ludzi. Dobro, jakie potem przyszło, przyszło dzięki jego wierze, sile ducha i miłości – podkreślał kaznodzieja.

– Uroczystość nadania imienia odbywa się już po kanonizacji, zyskujecie patrona, który będzie za wami orędował, zyskujecie wzór pięknej ludzkiej postawy pełnej pogody ducha, miłości. Niech prowadzi was przez życie, niech Jan Paweł II będzie doradcą i oparciem, niech pomaga wam iść drogą świętości, na którą wszyscy, bez wyjątku, jesteśmy wezwani – życzył bp P. Sawczuk.

Piękny, czytelny i głęboki przekaz

Druga część uroczystości odbyła się w ZS w Białce. Dyrektor Ewa Łańcut-Nestoruk przypomniała kolejne etapy starań o nadanie placówce imienia, następnie mówiła o inicjatywach przygotowujących społeczność szkoły do tego podniosłego aktu. Przewodniczący rady gminy Janusz Golec odczytał uchwałę nadającą SP imię św. Jana Pawła II.

W części artystycznej uczniowie przypomnieli najważniejsze momenty życia swego patrona – od urodzin w Wadowicach i przyjęcia chrztu św., poprzez Pierwszą Komunię św., bierzmowanie, po sakrament kapłaństwa. Wspominali jego posługę biskupią, pamiętne „Habemus papam”, pontyfikat naznaczony cierpieniem, postawą zawierzenia Bogu, pielgrzymki, w tym do Polski. Wreszcie odejście do Domu Ojca, beatyfikację i kanonizację.

Za inscenizację, jej „piękny, czytelny i głęboki przekaz” dziękował bp P. Sawczuk. – Otrzymaliśmy wielki prezent w postaci kanonizacji Jana Pawła II, wy przyjmujecie go jako swego patrona – do was należy, by iść jego śladem, wracać do jego nauczania, które prowadzi do świętości – mówił.

Jak wykorzystać potencjał tych szkół?

Poseł J. Rębek wyraził przekonanie, że uroczystość jej uczestnicy zapamiętają do końca życia. – Nadanie szkole imienia św. Jana Pawła II to wielkie wyróżnienie, ale i zobowiązanie – mówił parlamentarzysta. – Życzę, abyśmy nauką Jana Pawła II żyli na co dzień.

Wójt W. Mazurek wyraził nadzieję, że patron szkoły pomoże każdemu uczniowi w drodze do świętości. Wizytator T. Grodecka odczytała list od lubelskiego kuratora oświaty Krzysztofa Babicza. Na zakończenie uroczystości do Białki dotarł także sekretarz stanu w MEN Tadeusz Sławecki, który przypomniał, że ponad 2 tys. szkół w Polsce nosi imię Jana Pawła II. – Jak wykorzystać ogromny potencjał szkół, które budują system wychowawczy wokół patrona Jana Pawła II? – zastanawiał się.

Przewodniczący rady gminy J. Golec przypomniał m.in., że Jan Paweł II został podczas kanonizacji określony przez papieża Franciszka jako papież rodziny i mówił o zagrożeniach współczesnych rodzin. Odczytany został również list skierowany do społeczności szkoły przez wicemarszałka województwa lubelskiego Sławomira Sosnowskiego.

– Jesteśmy dumni ze swego patrona, będziemy się starali podołać zadaniom, których się podjęliśmy – zapewniła na zakończenie uroczystości dyrektor E. Łańcut Nestoruk.

Anna Wasak