Diecezja
Źródło: WJ
Źródło: WJ

Zaszczytna i odpowiedzialna posługa

W sobotę, 19 marca, w kolegiacie Przemienienia Pańskiego w Garwolinie 21 mężczyzn ponownie upoważnionych zostało do pełnienia posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św.

Taki obrzęd odbywa się raz w roku. W tym obrzędu upoważnienia dokonał dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Siedleckiej Kurii Diecezjalnej – ks. kan. Marek Paluszkiewicz podczas uroczystej Eucharystii, którą odprawił wspólnie z prepozytem kolegiaty, ks. prałatem Ryszardem Andruszczakiem i przewodniczącym Diecezjalnej Komisji Liturgicznej, ks. Waldemarem Mrozem.

W homilii ks. M. Paluszkiewicz zwrócił uwagę na wartość posługi nadzwyczajnych szafarzy dla Kościoła. – Komu więcej dano, od tego jeszcze więcej wymagać będą. Niech te słowa też będą stale w waszej pamięci, abyście każdego dnia jeszcze bardziej wymagali od siebie, przede wszystkim w tym całkowitym zaufaniu Bogu, w całkowitym otwarciu się na wolę Boga w waszym życiu, a więc też w tej pokorze, w której będziecie stawali szczególnie wobec trudnych doświadczeń. Pan Bóg będzie was pewnie w waszym życiu na różne sposoby doświadczał – dlatego też powinniście być tymi, którzy są świadectwem dla innych, są znakiem pokornego przyjęcia woli Boga. Nie tylko tej łatwej, tej przyjemnej, z której – tak po ludzku patrząc – możemy się chlubić, ale przede wszystkim pokornego przyjęcia woli Boga w tym wszystkim, co jest trudne, co niekiedy niewygodne czy niezrozumiałe – mówił celebrans.

Po zakończonej Eucharystii nadzwyczajni szafarze oraz pozostali absolwenci tegorocznej Diecezjalnej Szkoły Liturgicznej spotkali się w auli Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego na wspólnej agapie.

Na stanowisku

Kandydaci do posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. przeszli odpowiednią formację w Diecezjalnej Szkole Liturgicznej. Bezpośrednim przygotowaniem do obrzędu upoważnienia był dzień skupienia połączony z celebracją sakramentu pokuty, przeżywany w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Górkach koło Garwolina. – Posługa nadzwyczajnego szafarza jest skierowana szczególnie do ludzi chorych, do tych, którzy nie mogą przystąpić do Komunii św. w kościele. Wówczas do domu kierowany jest szafarz, żeby zanieść Pana Jezusa, konsekrowanego bezpośrednio na tej Mszy św., w której uczestniczy. Już od kilku lat jestem szafarzem nadzwyczajnym i Komunię św. zanosiłem wielu potrzebującym – mówi Wiesław Leśniewski z parafii Hańsk.

Pan Franciszek z parafii św. Anny w Kodniu prawie w każdą niedzielę udaje się do czterech, pięciu chorych. – Jestem na Mszy św., przyjmuję Komunię św., a później – w porozumieniu z księdzem proboszczem – niosę Pana Jezusa do chorych, którzy o nią proszą. Są to osoby, które wcześniej muszą przystąpić do sakramentu pokuty i wyspowiadać się – dodaje pan Franciszek.

 


Z WIARĄ I MIŁOŚCIĄ

 

W liście pasterskim z 30 stycznia 2008 r. na temat posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. biskup siedlecki napisał: „Zdaję sobie sprawę, że wprowadzenie funkcji nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej może napotkać trudności związane z jej przyjęciem, z przekroczeniem przyzwyczajenia, że tylko kapłan może dotykać Najświętszego Sakramentu i podawać Go wiernym, co będzie wymagało dłuższego procesu przemiany naszego myślenia. W tym kontekście chcę więc przypomnieć, że zanoszenie Komunii świętej chorym przez świeckich było czymś zwyczajnym już u początków Kościoła, jest praktykowane także dzisiaj w wielu miejscach na świecie, również w większości diecezji polskich. Podobnie jak kiedyś, tak i dziś, wymaga ono wiary i miłości tych, którzy tej funkcji się podejmują. Nadzwyczajni szafarze w naszej diecezji zostali wybrani spośród Was, by służyć pośród Was i wobec Was.

Proszę, abyście przyjęli ich również z wiarą i miłością oraz w otwartości wobec takiej posługi, jaką Kościół proponuje swoim członkom w trosce o ich życie duchowe i o więź ze wspólnotą (…)”.

Waldemar Jaroń