Diecezja
Źródło: WAJ
Źródło: WAJ

Zaszczytne wyróżnienie

Zespół Szkół im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Rudzie Talubskiej znalazł się w gronie 98 podmiotów w kraju i na świecie uhonorowanych medalem Zgromadzenia Księży Michalitów - Benemerenti Congregationis Sancti Michaëlis Archangeli.

W 100-letnią rocznicę śmierci założyciela zgromadzenia michalitów – bł. ks. Bronisława Markiewicza, w noszącej jego imię szkole odbyła się uroczystość przyznania placówce michalickiego medalu.

Godni patrona

– Ponieważ kochacie swojego patrona i na jego zasadach opieracie model wychowawczy tej szkoły, zdobywanie wiedzy oraz kształcenie charakterów i dobrych obywateli, a nadto angażujecie się jako środowisko szkolne, wyrażamy wdzięczność i życzymy, żebyście konsekwentnie kształtowali dzieci i młodzież, które przychodzą do Zespołu Szkół, w systemie wartości chrześcijańskich. Niech patron wyprasza wam na co dzień potrzebne łaski – powiedział ks. Kazimierz Radzik, generał Zgromadzenia św. Michała Archanioła.

W ZS w Rudzie Talubskiej troską nauczycieli i księży jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim chrześcijańskie wychowanie oraz wpajanie sumienności i pracowitości. Wzorując się na patronie szkoły, pedagodzy z ogromnym zaangażowaniem przygotowują uczniów do podejmowania różnorodnych działań na rzecz szkoły i środowiska. W ZS łatwo dostrzec życzliwą i serdeczną atmosferę. Uczniowie czują się tu bezpiecznie, są chętni do pomocy innym, życzliwi i opiekuńczy w stosunku do młodszych czy słabszych kolegów.

Podziękowania

Ks. K. Radzik zaznaczył, że medal taki powinien otrzymać również samorząd gminy Garwolin z wójtem Tomaszem Łysiakiem na czele. – Pan Tomasz nosi głęboko w sercu troskę o dzieci i młodzież, ich edukację. Stara się, żeby uczniowie i nauczyciele mieli dobre warunki do nauki i pracy. Za to też – w kontekście dzisiejszej uroczystości – chcę wypowiedzieć słowa wdzięczności oraz życzyć dużo sił, zdrowia i niezniechęcania się trudnościami – argumentował ks. Kazimierz.

Wójt T. Łysiak wyraził zdanie, że wyróżnienie szkoły to wyraz podziękowania za całokształt pracy pracowników, uczniów i dyrektora. – Cieszy mnie fakt, że samorząd gminy – i obecny, i poprzedniej kadencji, jako organ prowadzący tę szkołę przyczynia się do stworzenia młodzieży dobrych warunków kształcenia. Dziękuję ojcu generałowi, jak i wszystkim księżom, którzy do tej pory pracowali w tej parafii i owocnie pracują, za pracę duszpasterską z młodzieżą, za udział w wychowaniu całego środowiska naszej gminy. Myślę, że do sukcesów tej szkoły, których naprawdę przez te lata miała wiele, dołożyliście nie małą cegiełkę, ale dużą cegłę – twierdzi wójt Łysiak.

Szkoła z wartościami

Młodzież szkolna złożyła na ręce ks. K. Radzika podziękowania za niezwykłe wyróżnienie. – Uczniowie naszej szkoły czują łączność z ideami patrona szkoły, a nauczyciele wpajają nam wartości, które cenił ks. Markiewicz, dlatego też ten medal będzie dodatkowym wzmocnieniem na drodze naszego rozwoju – mówiła jedna z uczennic.

W imieniu całego środowiska ZS im. ks. Bronisława Markiewicza podziękowania za medal złożył dyrektor Aleksander Byks.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem generała zakonu michalitów, a na zakończenie uroczystości młodzież przedstawiła wymowny spektakl o wartościach, które powinny zwyciężać w naszym życiu.

W niecodziennej uroczystości wzięli udział nauczyciele, rodzice, uczniowie i kapłani z ks. Czesławem Kneblem, proboszczem parafii w Górkach.


KIM BYŁ PATRON SZKOŁY?

 

Bł. Ks. Bronisław Markiewicz – wielki wychowawca i społecznik – oddał swoje życie dobru dzieci i młodzieży. Przygarniał sieroty, wspierał biednych. Zapewniał swoim wychowankom pomoc materialną i duchową. W Miejscu Piastowym otworzył Instytut Wychowawczy, gdzie młodzież przygotowywana była do przyszłego, samodzielnego życia poprzez kształcenie zawodowe. Żył dla tych, których kochał. Powiedział: „Chciałbym zebrać miliony dzieci i młodzieży z wszystkich krajów i narodów, żywić ich za darmo i przyodziewać ich na duszy i ciele”.

Waldemar Jaroń