Diecezja
Źródło: MARTYNA STARĘGA
Źródło: MARTYNA STARĘGA

Zatrzymać się przy papieżu

Skłania do zatrzymania się i zadumy, ale przede wszystkim - przypomina o potrzebie modlitwy, zachęca do sięgania po różaniec i duchową spuściznę wielkiego Polaka. 18 maja, w 90. rocznicę urodzin Jana Pawła II, odsłonięty został i poświęcony pomnik ku czci naszego papieża.

Inicjatorem budowy pomnika w siedleckiej parafii Miłosierdzia Bożego jest proboszcz, ks. prałat Kazimierz Niemirka. – Pomysł zrodził się jesienią ubiegłego roku. W listopadzie poddałem propozycję wzniesienia takiej figury na placu przykościelnym pod rozwagę radzie parafialnej, która ją poparła – przypomina ks. K. Niemirka.

Autorem projektu figury jest artysta rzeźbiarz Władysław Duda, natomiast jego realizację – wykonanie odlewu – zlecono Zakładowi Odlewniczemu Leszka Węglarza, w Węgrzcach nieopodal Krakowa. To trzecia figura tego typu w Polsce; czwarta – trafiła z podkrakowskiej pracowni do Rawenny we Włoszech.

Opracowania projektu całości pomnika podjął się inż. Mirosław Izdebski. Prace kamieniarskie wykonał Władysław Buczek, a ogólnobudowlane – Tadeusz Stefaniak. Jak podkreśla zarządzający parafią Miłosierdzia Bożego ks. K. Niemirka, pomnik nie powstałby bez udziału i zaangażowania parafian. Wsparli oni ideę jego budowy finansowo, a licznym udziałem w uroczystości poświęcenia dali wyraz uznania dla rangi tego wydarzenia.

Figura papieża, odlana z brązu, ma wysokość 230 cm i ustawiona jest na ważącym ponad 5 ton cokole z litego granitu sprowadzonego z Ukrainy. Papież w lewej ręce trzyma różaniec, a prawą ma wzniesioną w geście pozdrowienia. – Myślę, że Jan Paweł II w tym pomniku wszystkim przybywającym do naszego kościoła oraz na Cmentarz Janowski będzie przypominał o potrzebie modlitwy – akcentuje ks. prałat Kazimierz Niemirka, podkreślając wymowę ważnego elementu – różańca w dłoni Ojca Świętego. Nawiązuje on do znaczenia modlitwy różańcowej, którą papież ukochał i której przypisywał ogromną moc. Przypomina zarazem, jakim orężem w walce ze złem jest na początku XXI w. różaniec.

Niejako wstępem do ceremonii poświęcenia pomnika, zaplanowanej w 90. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, była uroczysta akademia w Zespole Oświatowym w Stoku Lackim. Po południu, podczas Mszy św. w kościele parafialnym, 123 osoby przyjęły sakrament bierzmowania. Udzielił go, w zastępstwie ks. biskupa, rektor wyższego Seminarium Duchownego ks. prałat Henryk Hołoweńko. Po Mszy św. wszyscy biorący w niej udział – kapłani z siedleckich parafii, licznie przybyli parafianie, goście, nauczyciele oraz uczniowie ze szkoły w Stoku Lackim – zebrali się przy pomniku. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: ks. prałat Kazimierz Niemirka, dwoje przedstawicieli rady parafialnej oraz prezydent Siedlec Wojciech Kudelski. – Niech ten pomnik, ustawiony na cmentarzu przykościelnym, wszystkich tu przybywających zachęca do lepszego poznania dzieła Jana Pawła II – podkreślił ks. prałat H. Hołoweńko, który poświęcił pomnik. Prezydent W. Kudelski zwrócił uwagę na wymowę pomnika, a następnie złożył przy nim wiązankę kwiatów.

Monika Lipińska