Aktualności
Zbiórka darów dla szpitala

Zbiórka darów dla szpitala

Podobnie jak w ubiegłych prowadzona jest zbiórka darów na rzecz kuchni szpitalnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Najbardziej potrzebne są ziemniaki, warzywa i owoce oraz w miarę możliwości żywność o przedłużonej trwałości, np. kasze, mąka, ryż itp. SP ZOZ z prośbą o pomoc zwrócił się do wójtów poszczególnych gmin, którzy na swoich terenach utworzyli punkty poboru żywności. W latach ubiegłych szpital otrzymał od gmin warzywa w takich ilościach, które pozwoliły na zaspokojenie 30% potrzeby placówki.

Zbiórka potrwa do końca listopada lub do połowy grudnia.

JS