Aktualności
Zbiórka na rzecz hospicjum

Zbiórka na rzecz hospicjum

20 października Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” zorganizowało zbiórkę funduszy przed kościołem św. Ludwika we Włodawie.

Wolontariusze zbierali pieniądze, które zostały przekazane włodawskiemu hospicjum. Zespół Opieki Paliatywnej, działający w strukturach ZOZ, rozpoczął działalność w 1995 r. W 2003 r. powołano Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”. W 2004 r. utworzyło ono Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej „Hospicjum”, w skład którego weszły: hospicjum stacjonarne, hospicjum domowe oraz poradnia medycyny paliatywnej. Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” udziela opieki osobom ciężko chorym, świadczy pomoc rodzinom osób ciężko chorych w sprawowaniu opieki nad nimi oraz rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Niedzielna akcja zbierania funduszy na rzecz hospicjum była kolejną we Włodawie i cieszyła się sporym zainteresowaniem mieszkańców.

JS