Aktualności
Zbyt duża ingerencja?

Zbyt duża ingerencja?

Planowana wycinka 268 drzew przy budowie trasy dla pieszych i rowerzystów zaniepokoiła ekologów.

W pasie drogowym na odcinku Okuninka – Orchówek powstanie ścieżka o nawierzchni z betonu asfaltowego dla pieszych i rowerzystów. Będzie miał długość 2,7 km i szerokość 3 m. Inwestycja połączy dwa popularne jeziora na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim: Glinki i Białe.

– Ścieżka rowerowa Okuninka – Orchówek wzdłuż jeziora Glinki utworzy pętlę Włodawa – Okuninka – Orchówek – Włodawa, co da turystom możliwość dojazdu do trójstyku granic polsko-białorusko-ukraińskiej oraz do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Orchówku – mówił podczas ostatniej sesji radny Piotr Gorgol, który apelował o budowę ciągu dla pieszych i rowerzystów, dziękując zarządowi powiatu za uwzględnienie inwestycji w tegorocznym budżecie.

Roboty budowlane to koszt ponad 3,1 mln zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 2,5 mln zł. Obecnie trwają prace przygotowawcze, tj. geodezyjne wyznaczenie pasa drogowego, za które odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych. – Realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo i zmniejszy ruch pieszych, rowerzystów i innych użytkowników, którzy poruszają się po jezdni drogi powiatowej i w otoczeniu drogi wojewódzkiej nr 812 – wyjaśnia dyrektor ZDP we Włodawie Marcin Łopacki. – Do wycinki wyznaczono 268 drzew. Tak duża ilość wynika z tego, że przebieg wyznaczonej ścieżki na niektórych odcinkach znacznie odbiega od tej użytkowanej obecnie – dodaje.

Więcej w bieżącym wydaniu ECHA. 

Joanna Szubstarska