Aktualności
Zdecydują, na co wydać

Zdecydują, na co wydać

Po latach przerwy w Radzyniu Podlaskim wraca budżet obywatelski. Jeszcze nie wiadomo, jaka kwota będzie do rozdysponowania.

– Pamiętajmy, że budżet miasta nie jest z gumy – przyznał burmistrz Jakub Jakubowski, deklarując jednocześnie, że samorząd zrobi wszystko, by w 2025 r. mieszkańcy mogli głosować na zgłoszone przez siebie projekty.

Wniosek o przywrócenie budżetu obywatelskiego na ręce burmistrza złożyli podczas ostatniej sesji radni Iwona Niebrzegowska-Kuchnia, Olga Król i Sławomir Zdunek.

Jak podkreśliła I. Niebrzegowska-Kuchnia, budżet partycypacyjny nie funkcjonuje w Radzyniu od 2020 r. – Wnosimy o wpisanie go do budżetu miasta w 2025 r. Wierzymy, że przyniesie on liczne korzyści zarówno mieszkańcom, jak i lokalnym władzom. Zwiększenie zaangażowania obywatelskiego, poprawa jakości życia, transparentność działań i integracja społeczności – to tylko niektóre z argumentów przemawiających za ponownym wprowadzeniem tej inicjatywy – wyliczała radna, dodając, iż budżet obywatelski jest narzędziem, które aktywnie zaangażuje mieszkańców w procesy decyzyjne miasta. – Projekty realizowane w jego ramach będą proponowane przez mieszkańców, co oznacza, że staną się odpowiedzią na realne potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności. Będą oni mieli możliwość śledzenia tego, jak realizowane są ich propozycje, co wzmocni poczucie wpływu na rozwój miasta, a wspólne działania wzmocnią więzi społeczne oraz zbudują poczucie wspólności i solidarności. Takie rozwiązanie stanie się gwarancją, że środki finansowe przeznaczone na budżet obywatelski zostaną wykorzystane efektywnie i celowo – przekonywała.

Więcej w bieżącym wydaniu ECHA. 

DY