Aktualności
Zgłoś ambasadora

Zgłoś ambasadora

Już tylko do 4 marca można zgłaszać kandydatów do XIV edycji konkursu „Ambasador Województwa Lubelskiego” za 2012 r.

Tytuł przyznany zostanie osobie, instytucji i firmie, która w ostatnim okresie wniosła istotny wkład w promocję regionu w kraju i poza jego granicami. Laureaci wyłonieni zostaną przez kapitułę, której przewodniczy marszałek województwa lubelskiego. Prawo zgłaszania kandydatur mają: jednostki samorządów terytorialnych (także rady gmin, miast i powiatów), organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze. Wniosek o przyznanie tytułu „Ambasadora Województwa Lubelskiego” powinien zawierać dane kandydata: imię i nazwisko bądź nazwę instytucji lub firmy, datę urodzenia lub datę założenia (w przypadku firmy, instytucji), miejsce zamieszkania, miejsce pracy oraz szczegółowe uzasadnienie zgłaszanej kandydatury (udokumentowana charakterystyka osiągnięć, notka biograficzna). Informacje o poprzednich edycjach, regulamin i wniosek zgłoszenia kandydata są zamieszczone na stronie internetowej ww.lubelskie.pl. Zgłoszenia kandydatur należy dokonać w formie pisemnej na adres: Sekretarz kapituły, Departament Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, pokój nr 128 (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie).

MLS