Aktualności
Zgłoś gospodarstwo

Zgłoś gospodarstwo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych w Nałęczowie zapraszają do udziału w szóstej edycji konkursu na najciekawszą ofertę agroturystyczną w regionie lubelskim.

Zgłoszenia gospodarstw agroturystycznych, gospodarstw gościnnych oraz produktów turystyki wiejskiej z terenu województwa, posiadających atrakcyjną ofertę pobytową dla turystów, przyjmowane są do 16 maja. Dokonać ich można w formie pisemnej i elektronicznej, na formularzu opracowanym przez organizatora, który jest dostępny na stronach: www.lubelskie.pl oraz www.wodr.konskowola.pl. Kompletny wniosek, który stanowi wersja papierowa i elektroniczna formularza zgłoszeniowego, oraz zdjęcia gospodarstwa lub produktu należy przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin z dopiskiem: „Konkurs agroturystyczny – Departament Rolnictwa i Środowiska”. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na wyżej wymienionych stronach.

MLS