Aktualności
Zgłoś kandydata

Zgłoś kandydata

Jeszcze do 28 kwietnia można zgłaszać kandydatów do XVI edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida.

Nagrody przyznane zostaną w czterech kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr za dzieło lub kreację powstałe w 2016 r. oraz w kategorii „Dzieło życia” za całokształt twórczości. Kandydatów mogą zgłaszać oddziały ogólnopolskich związków twórczych, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje działające na terenie województwa mazowieckiego, twórcy indywidualni i członkowie kapituł. W kategorii „Dzieło życia” uprawnionymi do przesyłania nazwisk pretendentów są również mieszkańcy Mazowsza. Zgłoszenia można składać w formie elektronicznej na stronie internetowej nagrody www.norwid.mazovia.pl lub przesłać wypełniony wniosek na adres: Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-142 Warszawa (z dopiskiem „Nagroda Norwida”).

MLS