Aktualności
Zgłoś kandydata na ambasadora

Zgłoś kandydata na ambasadora

Jeszcze do 15 lutego można zgłaszać kandydatów do tegorocznej jubileuszowej edycji konkursu „Ambasador Województwa Lubelskiego”.

Prestiżowy tytuł po raz 20 zostanie przyznany osobie, instytucji oraz firmie za istotny wkład w promocję regionu lubelskiego w kraju i poza jego granicami. Laureaci wyłonieni zostaną przez kapitułę, której przewodniczy marszałek województwa lubelskiego. Dotychczas tytułem i prestiżową statuetką wyróżniono 58 ambasadorów, wśród których są m.in.: Budka Suflera, Uzdrowisko Nałęczów czy dęblińska Szkoła Orląt. Prawo zgłaszania kandydatur mają jednostki samorządów terytorialnych (także rady gmin, miast i powiatów), organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze. Szczegółowy regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.lubelskie.pl. 

MLS