Aktualności
Zgłoś kandydata

Zgłoś kandydata

Do 31 stycznia można składać kandydatury do XV jubileuszowej edycji konkursu „Ambasador Województwa Lubelskiego”. Tytuły „Ambasadora 2013” przyznane zostaną osobie, instytucji i firmie, które w ostatnim czasie wniosły istotny wkład w promocję regionu lubelskiego w kraju i poza jego granicami.

Laureatów wyłoni kapituła, której przewodniczy marszałek województwa lubelskiego. Dotychczas tytułem i prestiżową statuetką wyróżniono 43 „Ambasadorów”, wśród których są m.in.: Budka Suflera, Beata Kozidrak, Stadnina Koni w Janowie Podlaskim czy dęblińska Szkoła Orląt. Prawo zgłaszania kandydatur mają: jednostki samorządów terytorialnych (także rady gmin, miast i powiatów), organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze. Wniosek o przyznanie tytułu „Ambasadora Województwa Lubelskiego” powinien zawierać dane kandydata: imię i nazwisko bądź nazwę instytucji lub firmy, datę urodzenia lub datę założenia (w przypadku firmy, instytucji), miejsce zamieszkania, miejsce pracy oraz szczegółowe uzasadnienie zgłaszanej kandydatury (udokumentowana charakterystyka osiągnięć, notka biograficzna). Informacje o poprzednich edycjach, regulamin i wniosek zgłoszenia kandydata są zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.lubelskie.pl. Szczegółowe informacje udzielane są również telefonicznie pod nr tel. 81-441-67-85.

MLS