Rozmaitości
Zgłoś nianię do ubezpieczeń

Zgłoś nianię do ubezpieczeń

Nianie opiekujące się dziećmi do trzeciego roku życia mogą spokojniej myśleć o swojej emeryturze. Od 1 października państwo opłaci składki na ubezpieczenia społeczne za opiekunki otrzymujące pensję nieprzekraczającą minimalnego wynagrodzenia.

Jak poinformowała nas Monika Gwiazdowska, rzecznik prasowy siedleckiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, taką możliwość przewiduje ustawa z 4 lutego 2011 r. Rodzice muszą zawrzeć z nianią tzw. umowę uaktywniającą, która określa m.in.: czas i miejsce sprawowania opieki nad pociechą oraz wysokość wynagrodzenia. Po zawarciu takiej umowy jeden z rodziców zgłasza w ZUS siebie jako płatnika składek, a opiekunkę jako ubezpieczoną.

Składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz zdrowotne za nianię, która zarabia nie więcej niż wynosi minimalne wynagrodzenie w kraju (obecnie 1386 zł), pokryje ZUS z budżetu państwa. Rodzice zapłacą składki w przypadku, gdy pensja opiekunki przekroczy minimalne wynagrodzenie. (Przykład: Jeżeli niania w umowie miałaby określoną pensję na poziomie 2 tys. zł, to ZUS opłaci składki od podstawy wynoszącej 1386 zł, a rodzice od 614 zł). Na życzenie niani można ją również zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, jednak składkę na nie sfinansuje ona z własnych środków, zaś rodzic – płatnik będzie ją opłacał do ZUS.

W celu rozliczenia składek za opiekunkę rodzic pełniący rolę ich płatnika będzie musiał złożyć w ZUS dokumenty rozliczeniowe (tj. deklarację rozliczeniową i imienny raport miesięczny składkowy). Jeżeli pensja niani nie przekroczy minimalnego wynagrodzenia, wówczas dokumenty trzeba będzie złożyć tylko raz. W kolejnych miesiącach ZUS sam wygeneruje potrzebną dokumentację. Ponowne złożenie dokumentów rozliczeniowych byłoby wymagane wyłącznie w razie, gdyby niania za dany miesiąc pobierała np. zasiłek chorobowy. Wtedy bowiem należałoby przedłożyć w ZUS także dokument ZUS RSA  (imienny raport miesięczny świadczeniowy). Gdy pensja niani przekroczy minimalne wynagrodzenie, to dokumenty rozliczeniowe trzeba będzie przedkładać w ZUS co miesiąc. Wówczas złożymy w ZUS dwa druki RCA: jeden z rozliczeniem składek od podstawy nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia, drugi – od kwoty, która stanowi nadwyżkę.

Na razie dokumenty trzeba składać w formie papierowej. Jednak już od marca przyszłego roku rodzice będą mogli skorzystać z internetowego systemu rozliczeń za pośrednictwem programu e-płatnik.


Pomogą rozliczyć

Rodzice, którzy będą mieli jakikolwiek problem ze zgłoszeniem czy rozliczeniem składek za nianię, zawsze mogą liczyć na wsparcie pracowników ZUS, którzy pomogą wypełnić niezbędne formularze. Specjalnie dla rodziców zatrudniających nianie została też uruchomiona infolinia pod numerem 801-400-400. Zapraszamy również na stronę internetową ZUS: www.zus.pl/nianie.

WA