Aktualności
Zgłoś projekt

Zgłoś projekt

Jeszcze do 29 czerwca mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego mogą zgłaszać propozycje do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego.

Najciekawsze przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w 2025 r. Tym razem do wydania jest 100 tys. zł. Zadania finansowane ze środków budżetu mogą mieć charakter inwestycyjny, remontowy i społeczny. Kwota na nie przeznaczona nie może być wyższa niż 10 tys. zł. Aktywnością mogą wykazać się wszyscy mieszkańcy miasta. Do każdego zgłoszenia (złożonego na specjalnym formularzu) należy dołączyć odrębną listę nazwisk przynajmniej 20 mieszkańców, którzy własnoręcznym podpisem wyrażą swoje poparcie dla proponowanego przedsięwzięcia. Zgłaszający powinien określić także szacunkowy koszt jego realizacji. W przypadku, gdy zgłaszającym jest osoba małoletnia, do formularza należy dołączyć specjalną zgodę przedstawiciela ustawowego lub jego opiekuna prawnego. Każdy mieszkaniec miasta może poprzeć dowolną liczbę zgłoszeń. Niezbędne druki oraz wzory załączników i formularzy, a także szczegółowy regulamin budżetu obywatelskiego można pobrać m.in. ze strony internetowej miasta (www.miedzyrzec.pl). Wszelkie informacje dostępne są także w siedzibie urzędu przy ul. Pocztowej 8 (pok. 23). W ubiegłym roku ponad połowa głosujących opowiedziała się za budową tężni solankowej.