Aktualności
Zgłoś się!

Zgłoś się!

Jeszcze do 31 lipca mieszkańcy miasta oraz firmy i instytucje mające tu siedzibę mogą wziąć udział w konkursie na „Najpiękniejsze ogrody i balkony Węgrowa”.

Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach: osoby prywatne (ogrody i balkony) oraz firmy i instytucje (architektura zieleni). Zgłoszeń, do których należy dołączyć fotografię w wersji papierowej lub elektronicznej, należy dokonywać w biurze Rady Miejskiej, ul. Rynek Mariacki 16. Możliwe jest także przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: dorota.seroczynska@wegrow.com.pl. Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są pod nr. tel. 25-792-23-26 wew. 117. Za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Wyniki ogłoszone zostaną podczas obchodzonych w sierpniu Dni Węgrowa.

MLS