Aktualności
Zgłoś się już dziś!

Zgłoś się już dziś!

Choć prezentacje finałowe XV Międzywojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego odbędą się dopiero 22 marca, to już teraz można zgłaszać kandydatów do tego prestiżowego konkursu.

Organizatorzy zapraszają do udziału uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Głównym celem konkursu jest propagowanie regionalnej literatury ludowej – tradycyjnych tekstów anonimowych, utworów wierszowanych (pieśni, fragmentów teatru ludowego, obrzędów itp.) i prozatorskich (gawędy) – oraz twórczości współczesnych pisarzy ludowych, którzy publikowali w prasie literackiej lub wydawnictwach książkowych. Recytatorzy będą oceniani w czterech kategoriach wiekowych: „klasy 0- III”, „klasy IV-VI”, „gimnazja” oraz „szkoły ponadgimnazjalne”. Organizatorzy zachęcają do występu w strojach ludowych nawiązujących do regionu pochodzenia recytatora lub tematyki tekstu. Zgodnie z regulaminem konkursu, dostępnym na stronie internetowej www.wok.lublin.pl, eliminacje powiatowe, miejskie, gminne i szkolne powinny zostać przeprowadzone do 28 lutego. Natomiast karty zgłoszeń laureatów poszczególnych etapów powinny trafić do organizatorów do 6 marca. Koordynatorami konkursu są: Towarzystwo Regionalne im. Wacława Tuwalskiego, Gminny Ośrodek Kultury, Zespół Placówek Oświatowych i Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Zakład Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie.

MLS