Aktualności
Zgłoś się!

Zgłoś się!

Jeszcze do końca sierpnia przyjmowane są zgłoszenia osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie „Nowe perspektywy 2”, organizowanym przez Lubelską Wojewódzką Komendę OHP.

Z kursów zawodowych, szkoleń podnoszących kwalifikacje, warsztatów aktywizacyjnych i zajęć edukacyjnych skorzysta w najbliższym roku szkolnym 210 osób. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział we wszystkich zajęciach jest dla młodzieży bezpłatny. Do udziału w nich organizatorzy zapraszają młodzież w wieku 15-17 lat (mającą problemy w szkole, zagrożoną wypadnięciem z systemu oświaty lub nierealizującą obowiązku nauki), a także w wieku 18-24 lata (nieuczącą się, niepracującą, potrzebującą wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej). Uczestnicy otrzymają wparcie opiekuńczo-wychowawcze i ubezpieczenie, wezmą udział w zajęciach motywacyjnych (doradztwo zawodowe i wsparcie psychologiczne), warsztatach i szkoleniach (m.in. kursy zawodowe, językowe, prawa jazdy kat. B, komputerowe, zajęcia wyrównawcze – mające na celu rozwinięcie kwalifikacji i kompetencji zawodowych młodzieży). Ważnym elementem projektu będą praktyki zawodowe, na czas których uczestnicy otrzymają stypendium. Wychowawcy zorganizują także wyjścia kulturalno-edukacyjne do kin, teatrów, parków rozrywki itp. Zajęcia będą prowadzone w grupach dziesięcioosobowych. W regionie rekrutację prowadzą: CEiPM w Białej Podlaskiej, ul. Sikorskiego 5, tel. (83) 343-61-70; OSiW w Radzyniu Podlaskim, ul. Lubelska 25, tel. (83) 352-10-73 oraz ŚHP we Włodawie, ul. Kopernika 1, tel. (82) 572-56-62. Dodatkowych informacji udziela wojewódzki koordynator projektu Małgorzata Kępa pod nr. tel. (81) 524-51-08/09 wew. 24.