Aktualności
Zielone bez limitu

Zielone bez limitu

Od kwietnia zmieniły się w Łukowie  zasady odbioru odpadów zielonych.

Zgodnie z decyzją rady miasta mieszkańcy mogą obecnie bez żadnych ograniczeń oddawać wszystkie pochodzące z nieruchomości rozdrobnione gałęzie, liście czy trawę. Są one odbierane z brązowych pojemników, w które powinien zaopatrzyć się każdy właściciel posesji. Dotychczas tego typu odpady były zabierane w workach. W przypadku korzystania z pojemnika w innym kolorze należy oznaczyć go właściwą naklejką, którą można otrzymać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Świderskiej 128. Urząd miasta przypomina również, że niezależnie od powyższych udogodnień każdy mieszkaniec ma możliwość kompostowania odpadów zielonych w przydomowych kompostownikach lub dostarczenia ich osobiście do PSZOK-u. Od stycznia zmieniony został również limit na bezpłatny odbiór opon. Teraz w ciągu roku z każdej nieruchomości przyjmowanych będzie maksymalnie osiem sztuk.