Aktualności
Ziemianie artyści

Ziemianie artyści

7 czerwca w Muzeum Regionalnym w Siedlcach odbędzie się dziewiąta sesja naukowa o ziemiaństwie pt. „Ziemianie artyści”.

Rozpocznie się ona o 9.00, a w programie znalazły się m.in. prelekcje: dr Agnieszki Pasztor – „Zdzisław Piotr Jasiński (1863-1932), polski malarz i właściciel majątku Przyłęk w powiecie garwolińskim; Artura Harrisa – „Wanda Ostrowska – życie i twórczość”, Doroty Pikuły-Kusiak – „Wanda Ostrowska jako artystka. Wybrane zagadnienia”, dr. Grzegorza Welika – „Rysunki Józefa Łoskiego”, Mirosława Roguskiego – „Profesor Gustaw Roguski (1839-1932), pianista, kompozytor, nauczyciel Ignacego Paderewskiego, Mieczysława Karłowicza i Zygmunta Noskowskiego”, Leszka Celeja – „Elwiro Michał Andriolli i Natalia Tarnowska – w poszukiwaniu konsensusu między miłością a artystycznymi namiętnościami”. Leszek Nowaliński z Muzeum Romantyzmu w Opiniogórze opowie o życiu i twórczości Januarego Suchodolskiego, a Katarzyna Haber z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie o twórczości popowstaniowej Maksymiliana Oborskiego. Wnuczka ostatnich właścicieli dworu w Woli Suchożebrskiej dr Maria Makowiecka przybliży postać Wandy Kosseckiej i działalność wytwórni kilimów Tarkos w Czorsztynie. Piotr Szymon Łoś przypomni, co Józef Czapski mówił o Mordach i jak wspominali go mieszkańcy miejscowości. Władysław Edward Kostkowski wygłosi wykład „Kostkowscy – trzy pokolenia artystów o ziemiańskim rodowodzie”. W programie znalazły się także wystąpienia prof. Franciszka Midury „Doktor Zbigniew Porczyński – właściciel ziemski, uczony wynalazca, mecenas i kolekcjoner sztuki” oraz Marcina Schrimera „Twórczość Augusta Zamoyskiego w ujęciu historycznym i obecnej sytuacji kolekcji”. Natomiast 8 czerwca zaplanowano wycieczkę szlakiem obiektów zabytkowych i przyrodniczych powiatu siemiatyckiego.

DY