Aktualności
Ziemianie naukowcy

Ziemianie naukowcy

W dniach 3 i 4 czerwca odbędzie się kolejna sesja naukowa o ziemiaństwie - tym razem dedykowana ziemianom naukowcom. Spotkanie pierwszego dnia sesji jak zawsze ma charakter konferencyjny.

Wprawdzie uczestnicy zaproszeni są w gościnne progi Muzeum Regionalnego w Siedlcach już na 9.00 (można będzie m.in. nabyć publikację będącą pokłosiem dziewiątej edycji sesji), to obrady rozpoczną się o 10.00, od przemówienia dyrektora muzeum Sławomira Kordaczuka.

Z prelekcjami wystąpią kolejno: dr Maria Hanna Makowiecka (potomek ostatnich właścicieli dworu w Woli Suchożebrskiej) – „Kto sadzi drzewa, ten za życia stawia sobie pomniki”, czyli rzecz o Stefanie Leonie Makowieckim; prof. Franciszek Midura (Akademia Nauk Stosowanych im. Wincentego Pola w Lublinie) – „Księżna Anna Jabłonowska, prekursorka muzealnictwa przyrodniczego”; Artur Rogalski (Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie) – „Aleksander Sapieha. Człowiek wywiadu i nauki”; dr Grzegorz Welik (Archiwum Państwowe w Siedlcach) – „Zainteresowania naukowe Kajetana Kraszewskiego”; dr Marcin Schirmer (Polskie Towarzystwo Ziemiańskie) – „Szlenkierowie z Radachówki. Fabrykanci, ziemianie, naukowcy”; dr Andrzej Chojnacki (Muzeum Regionalne w Siedlcach) – „Naukowe przyjaźnie Tymoteusza Łuniewskiego”; Piotr A. Czyż (Instytut Bronisława Szlubowskiego w Radzyniu Podlaskim) – „Tymoteusz Łuniewski. Życie, nauka, pasja”; dr Mirosław Roguski (Rocznik Liwski) – „Profesor Kazimierz Roguski herbu Ostoja. Ziemianin, organizator powojennej hodowli i nasiennictwa ziemniaka”.

Po przerwie kawowej, o 14.00 rozpocznie się dyskusja i podsumowanie obrad, natomiast na 17.00 organizatorzy zaplanowali kolację w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. Chęć udziału w sesji można zgłaszać w sekretariacie muzeum od 19 maja, w godz. 8.30-15.30 (pierwszeństwo mają osoby zaproszone przez organizatora). Na sobotę tradycyjnie zaplanowano wycieczkę autokarową połączoną ze zwiedzaniem obiektów zabytkowych powiatu siemiatyckiego i wysokomazowieckiego z poczęstunkiem w Pobikrach i kolacją na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie.

LI