Diecezja
Źródło: MK
Źródło: MK

Złączeni z Chrystusem

Dziękujemy za osoby życia konsekrowanego, za tych którzy oddali swoje życie na wzór Chrystusa Ojcu Niebieskiemu, oddali je ze wszystkimi konsekwencjami tej decyzji - podkreślił bp Kazimierz Gurda w homilii podczas Eucharystii sprawowanej w święto Ofiarowania Pańskiego.

2 lutego Kościół katolicki obchodzi Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Uroczystości w siedleckiej katedrze rozpoczęła konferencja ascetyczna, którą wygłosił o. dr Sebastian Wiśniewski OMI, i adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą różańcową. Po niej nastąpiła prezentacja instytutów życia konsekrowanego, instytutów świeckich, indywidualnych form życia konsekrowanego oraz stowarzyszeń życia apostolskiego posługujących w diecezji siedleckiej. Eucharystii sprawowanej o 12.00 przewodniczył bp K. Gurda. Nawiązując w homilii do sceny ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej, biskup zwrócił uwagę na postawę Symeona i prorokini Anny, dla których spotkanie z Jezusem było spełnieniem ziemskich oczekiwań.

– Symeon i Anna napełnieni Bożym duchem uradowali się i wielbili Boga, którego spotkali w narodzonym w Betlejem Jezusie. My też przychodzimy do kościoła prowadzeni przez Ducha Świętego, aby spotkać się z Jezusem Chrystusem, naszym Zbawicielem. Przez wiarę, sakramenty i miłość należymy do Chrystusa. W Nim spełniają się nasze doczesne i wieczne oczekiwania – podkreślił bp K. Gurda.

 

Prowadzeni przez Ducha Świętego

Biskup mówił również o roli Ducha Świętego w życiu osób konsekrowanych. – Każdy dzięki Duchowi Świętemu odkrywa swój własny sposób ofiarowania się Ojcu Niebieskiemu. Własny, ale otrzymany i przyjęty od Boga; własny, ale jednocześnie potwierdzony przez Kościół, w którym jest obecny i działa Boży Duch; własny, ale w odniesieniu do Jezusa Chrystusa, bowiem żadne ofiarowanie siebie poza Chrystusem nie może być przyjęte przez Ojca. Tylko Jego ofiara została przyjęta – zaznaczył. – Duch Święty dany Kościołowi ma nam pomóc w wypełnieniu naszego powołania. Dzięki mądrości i mocy udzielonej nam przez Ducha Świętego, odkrywamy, że ofiarowanie i oddanie się Chrystusowi musi być pewne i stałe. Duch Święty prowadzi Kościół i każdego, kto Go otrzymał, w tym samym kierunku, ku Jezusowi Chrystusowi – podkreślił pasterz Kościoła siedleckiego, dodając, iż przewodniczką na drodze wierności powołaniu, jakim w Kościele przez Ducha Świętego zostaliśmy obdarzeni, jest Maryja, matka Jezusa.

 

Tajemnica jedności

W dalszej części homilii bp K. Gurda mówił o przeżywaniu tajemnicy jedności: – Nasze dzisiejsze spotkanie w kościele katedralnym jest szczególne. Łączy nas Boży Duch, tajemnica jedności, oddania i ofiarowania się Jezusowi. Tajemnica ta realizuje się w rzeczywistości, w której żyjemy, w rzeczywistości Kościoła, do którego należymy i w którym mamy do wypełnienia swoje powołanie.

Biskup podkreślił, że tajemnica jedności tkwi w ofiarowaniu się Ojcu Niebieskiemu na wzór Jezusa Chrystusa. – Inaczej czynią to wierni świeccy, inaczej członkowie zakonów kontemplacyjnych, inaczej braci i siostry zakonne należące do zgromadzeń czynnych – kontynuował.

 

On jest dla nas wszystkim

– Musimy sobie wyraźnie powiedzieć, każdy według swojego stanu, wierni świeccy i osoby życia konsekrowanego, że rzeczywiście należymy do Jezusa. On jest dla nas wszystkim. Jemu oddajemy życie przez wypełnianie Jego świętej woli. Taka postawa sprawia, że stajemy się otwarci na relacje z innymi, którym pragniemy służyć. Siostry i braci, przede wszystkim posługują innym; są dla innych – kontynuował. Przyjęcie służebnej postawy wobec bliźniego wynika z przyjęcia postawy miłości. Jak zaznaczył bp K. Gurda: – Duch Święty uczy nas, że mamy wszystko czynić z miłości. Nie ma – i nie może być – innego motywu naszego oddania się jak miłość. Jezus tak czynił, wypełniając wolę Ojca; kochał tych, do których został posłany, nie stawiał Ojcu żadnych warunków.

Biskup przestrzegał również osoby życia konsekrowanego, aby nie ulegały podpowiedziom przeciwnika ludzkiego zbawienia, który chce zburzyć ich relacje z Jezusem i Kościołem. – Dzisiaj powołany musi być bardzo uważny, aby nie dać się zwieść. Jezus nie dał się zwieść. Jego ofiarowanie było pełne, aż do oddania życia. Oto wzór, którego nie może utracić nikt, kto idzie drogą wiary, kto idzie za Jezusem i realizuje swoje powołanie w Kościele – podsumował.

Po homilii nastąpiło odnowienie ślubów i przyrzeczeń rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Na zakończenie Eucharystii przedstawiciele zgromadzeń zakonnych podziękowali biskupowi. Uwieńczeniem Diecezjalnego Dnia Życia Konsekrowanego była wspólna agapa w bursie św. Stanisława Kostki.

Monika Król