Kultura
Źródło: JS
Źródło: JS

Złote jabłka i śpiew

19 października w sali widowiskowej Włodawskiego Domu Kultury zaprezentowały się zespoły seniorów z różnych zakątków Polski. Były piosenki, taniec i owacje na stojąco.

To już piąta edycja Seniorskiej Jesiennej Ballady we Włodawie, która odbyła się w związku z obchodzonym 20 października Europejskim Dniem Seniora. W imprezie wzięli udział oraz przedstawiciele grup senioralnych działających nie tylko na terenie miasta i powiatu, ale też całej Polski. Pomysłodawczynią wydarzenia była zmarła 27 sierpnia 2017 r. I. Rutkowska, wieloletnia przewodnicząca włodawskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, rektor Włodawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także radna Włodawskiej Rady Seniorów. - Śp. Irena była inicjatorką przeglądu piosenki, którego dziś mamy piątą edycję. Wydarzenie to na stałe wpisało się w lokalny kalendarz imprez - podkreśliła przewodnicząca zarządu oddziału rejonowego PZERiI Łucja Pamulska, przypominając zaangażowanie pani Ireny na rzecz seniorskiej społeczności. - Myślę, że będziemy kontynuowali to dzieło - dodała. Podobną nadzieję na ciąg dalszy spotkań seniorów z piosenką wyraził burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

– Impreza integruje, zachęca do wspólnej zabawy i obdarzania się życzliwością – powiedział wicestarosta włodawski Tomasz Korzeniewski. – Jednak ten dzień to także czas wspomnień, zwłaszcza o śp. I. Rutkowskiej. To ona, kobieta obdarzona wielką charyzmą, dzięki swojej stanowczości i zapałowi, potrafiła zorganizować spotkania seniorów. Wy, państwo, jesteście cząstką śp. Ireny – zaznaczył.

 

Czas wspomnień i podziękowań

Do Włodawy przyjechały zespoły nie tylko z powiatu, ale także m.in.: Radzyniacy z Radzynia Podlaskiego, Relax z Kozienic wraz z solistką Mirosławą Wójcicką, Echo z Mircza, Jarzębina z Czułczyc z solistką Barbarą Nowakowską i Radość z Międzyrzecza Podlaskiego. Dominowali śpiewacy, ale nie zabrakło i zespołów muzycznych. Panowie ze Swojskiej kapeli z Woli Uhruskiej wyśpiewali, „jak się bawią ludzie, gdy kochają się”. Niemal każda gmina powiatu miała swojego reprezentanta na scenie. Z samej Włodawy były Kresowianki, zespoły Złota jesień oraz Wrzos.

Były śpiew, taniec, łzy wzruszenia, czas i na wspomnienia, i podziękowania. Złote jabłka, w dowód wdzięczności za wspieranie inicjatyw senioralnych, otrzymali: burmistrz, wicestarosta oraz WDK.

 

Dzięki niej życie seniorów kwitło

W kuluarach śp. I. Rutkowską wspominały panie z zespołu Wrzos, który działa przy PZERiI. – Kiedy 18 lat temu przyjechałam do Włodawy po śmierci męża, zapisałam się do zespołu śpiewaczego – opowiadała 83-letnia Bronisława Bartoszek. – Wrzos prowadziła wtedy śp. Irena. Wspominam ją jako osobę dobrą, uczynną, a przede wszystkim zdolną organizatorkę. Pamiętam, że gdy byłam poza Włodawą i zbliżał się czas wyjazdu na występ zespołu w stolicy, Irena zadzwoniła do mnie z przynagleniem, że koniecznie powinnam być razem z nimi. Była zdecydowana i dbała o seniorów. Dzięki niej życie seniorów kwitło we Włodawie, a Wrzos mógł występować w różnych miejscach w kraju – wspominała.

Seniorska Jesienna Ballada, która ma na celu aktywizację osób starszych i zapobieganie wykluczeniu społecznemu starszego pokolenia, cieszy się we Włodawie dużym zainteresowaniem.

Joanna Szubstarska