Diecezja
Źródło: xMCz
Źródło: xMCz

Złożyć troskę w Panu

W Święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego, Kościół katolicki obchodzi Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Uroczystościom w siedleckiej katedrze przewodniczył biskup Zbigniew Kiernikowski.

Po prezentacji Instytutów Życia Konsekrowanego oraz Stowarzyszeń Życia Apostolskiego posługujących na terenie diecezji siedleckiej, biskup wygłosił katechezę, w której podkreślił, że życie konsekrowane jest całkowitym oddaniem siebie Bogu. – Konsekracja to poświęcenie siebie Bogu, całkowite oddanie się Jemu do dyspozycji. Życie konsekrowane to powrót do pierwotnego zamysłu Stwórcy, by wola człowieka została dopasowana do woli Boga Złóż swą troskę w Panu. On będzie działał. Wypisze w twojej historii swoje imię. Świat potrzebuje takiego świadectwa. Życie konsekrowane pokazuje, że można swoje życie całkowicie poświęcić Bogu – mówił.

Następnie przewodniczył Eucharystii, podczas której osoby konsekrowane dziękowały za dar życia konsekrowanego i odnowiły swoje śluby. Po zakończonej Eucharystii bp Kiernikowski spotkał się z osobami konsekrowanymi na wspólnej agapie w bursie św. Stanisława Kostki. W uroczystościach w siedleckiej katedrze uczestniczył również bp Jaime José Villarroel Rodríguez z diecezji Carúpano w Wenezueli.

Biskupi polscy w liście na Dzień Życia Konsekrowanego „Odwaga pójścia za Jezusem” przypominają, że „w chrześcijaństwie, a w życiu zakonnym tym bardziej, nie chodzi o teorie ani o zdobywanie duchowych kwalifikacji. Chodzi o Pana Jezusa. On jest celem, do którego dążymy, a zarazem drogą prowadzącą do tego celu. Żeby dotrzeć do Niego, trzeba zostawić za sobą wygodne i szerokie ulice naszych osiągnięć i przyzwyczajeń, gładkie chodniki naszych planów i zamierzeń, trzeba z bagażem życiowych doświadczeń wyruszyć w nieznane. Bez zabezpieczeń i ubezpieczeń, bez asekuracji i gwarancji, ale ze światłem Ducha Świętego i z radosną ufnością w sercu, że choć nie wiem, co mnie czeka, to idę z Nim i przy Nim; że w takim towarzystwie na pewno dotrę do celu. Niepowtarzalne piękno życia zakonnego tkwi w możliwości towarzyszenia Panu Jezusowi w realizacji Jego powołania i Jego posłannictwa. Świadomość tego wynagradza wszelkie trudy i niedogodności związane z tą drogą życia”.

ks. Mateusz Czubak