Aktualności
Zmiany na mapie oświaty

Zmiany na mapie oświaty

Od 1 września będzie obowiązywała nowa sieć szkół. Starostwo przygotowuje się do przeprowadzenia zmian wynikających z rządowej reformy systemu edukacji.

Na sesji rady powiatu przyjęto uchwałę w sprawie zmian na powiatowej mapie oświaty. Będą one dotyczyć następujących placówek: Zespół Szkół nr1 i nr 2 oraz ZS nr 3 RCKU im. Stanisława Staszica w Łosicach, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łosicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czuchowie Pieńkach. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem uchwały. Teraz musi ją zaopiniować kurator oświaty. 

TN