Diecezja
Zmiany personalne duchowieństwa w diecezji siedleckiej

Zmiany personalne duchowieństwa w diecezji siedleckiej

Z dniem 21 sierpnia

Ks. kan. Andrzej Olszewski zwolniony z urzędu proboszcza w Kłoczewie i przeniesiony na emeryturę z zamieszkaniem w starej plebanii w Kłoczewie. Ks. Marek Kot zwolniony z urzędu proboszcza parafii w Pratulinie i mianowany proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Kłoczewie. Ks. Jacek Guz mianowany proboszczem parafii w Pratulinie i kustoszem sanktuarium bł. Męczenników Podlaskich. Ks. Jerzy Kalicki zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. Narodzenia NMP w Woli Osowińskiej i przeniesiony na emeryturę z zamieszkaniem w Łukowie na terenie parafii pw. NMP Matki Kościoła.

Ks. Stefan Kurianowicz zwolniony z urzędu proboszcza parafii Kodeniec i mianowany proboszczem parafii Wola Osowińska.

Ks. Ireneusz Zieliński zwolniony z urzędu proboszcza parafii Kopytów i mianowany proboszczem parafii Kodeniec.

Ks. Eugeniusz Juszczuk zwolniony z urzędu proboszcza parafii Kosyń i mianowany proboszczem parafii Kopytów.

Ks. Piotr Chodźko zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Białej Podlaskiej i mianowany proboszczem parafii Kosyń.

Ks. Tadeusz Zawadzki zwolniony z urzędu proboszcza parafii Hadynów i przeniesiony na emeryturę z zamieszkaniem na wikariacie w Hadynowie.

Ks. Andrzej Głasek zwolniony z urzędu proboszcza parafii Choroszczynka i mianowany proboszczem parafii Hadynów.

Ks. Grzegorz Cholewa zwolniony z urzędu wikariusza parafii Ryki i mianowany proboszczem parafii Choroszczynka.

Z dniem 26 sierpnia

Ks. Jarosław Oponowicz zwolniony z urzędu wikariusza parafii Pratulin i mianowany proboszczem nowo utworzonej parafii pw. św. Jana Pawła II w Siedlcach.

Ks. Jakub Kozak zwolniony z urzędu wikariusza parafii Wisznice i mianowany wikariuszem nowo utworzonej parafii pw. św. Jana Pawła II w Siedlcach.

Ks. Remigiusz Niewęgłowski zwolniony z urzędu wikariusza parafii Bożego Ciała w Siedlcach i mianowany wikariuszem parafii Wisznice.

Ks. Jakub Charczuk zwolniony z urzędu wikariusza parafii Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim i mianowany wikariuszem parafii Bożego Ciała w Siedlcach.

Ks. Michał Burdach zwolniony z urzędu wikariusza parafii Krzesk i mianowany wikariuszem parafii Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim.

Ks. Paweł Wojdat zwolniony z urzędu wikariusza parafii Życzyn i mianowany wikariuszem parafii Krzesk.

Ks. Piotr Woźniak zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Białej Podlaskiej i mianowany wikariuszem parafii Życzyn.

Ks. Leszek Gwardecki zwolniony z urzędu wikariusza parafii Stoczek Łukowski i mianowany wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Białej Podlaskiej.

Ks. Mirosław Sidoruk zwolniony z funkcji prefekta I LO im. B. Prusa w Siedlcach i mianowany wikariuszem parafii Wiśniew k. Siedlec.

Ks. Piotr Zasuwik, neoprezbiter, mianowany wikariuszem parafii Pratulin.

Z dniem 31 sierpnia

Ks. Mateusz Czubak zwolniony z funkcji kierownika ds. mediów kurii diecezjalnej siedleckiej.

Ks. Paweł Żukowski zwolniony z urzędu wikariusza parafii Konstantynów i skierowany na urlop.

Ks. Sylwester Anusiewicz zwolniony z urzędu wikariusza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie i mianowany kapelanem szpitala w Łukowie.

Ks. Mirosław Sidoruk zwolniony z funkcji kierownika działu instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego oraz ruchów i stowarzyszeń katolickich kurii diecezjalnej siedleckiej.

Ks. Łukasz Celiński zwolniony z urzędu wikariusza parafii katedralnej w Siedlcach i skierowany na studia doktoranckie do Rzymu.

Ks. Andrzej Żelazo zwolniony z funkcji prefekta Liceum Ekonomicznego w Międzyrzecu Podlaskim i skierowany do posługi w domach rekolekcyjnych w Osinach i Siedlanowie.

Ks. Sławomir Sulej zwolniony z funkcji diecezjalnego duszpasterza pielgrzymów i turystów.

Z dniem 1 września

Ks. kan. Marek Matusik zwolniony z urzędu proboszcza parafii w Borkach i mianowany dyrektorem nowo utworzonego Diecezjalnego Centrum Formacji Kapłańskiej w Nowym Opolu oraz wikariuszem biskupim ds. życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego.

Ks. Kazimierz Dudek – po powrocie z pracy duszpasterskiej na Ukrainie – mianowany proboszczem parafii Borki.

Ks. kan. Marek Paluszkiewicz mianowany dyrektorem nowo utworzonego Diecezjalnego Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego „Arka”, które będzie działało w ramach Fundacji Pamięci Unitów Podlaskich „Arka”.

Ks. Krzysztof Domański zwolniony z funkcji ojca duchownego alumnów WSD i skierowany na urlop naukowy oraz do pomocy w Diecezjalnym Centrum Formacji Kapłańskiej w Nowym Opolu.

Ks. Maciej Majek mianowany ojcem duchownym alumnów WSD.

Ks. Sławomir Gnyszka zwolniony z urzędu wikariusza parafii Warszawice i mianowany wikariuszem parafii Konstantynów.

Ks. Michał Mościcki, student UKSW, mianowany wikariuszem parafii Warszawice.

Ks. Roman Truba mianowany prefektem w ZSZ nr 1 w Łukowie z zachowaniem dotychczasowego urzędu wikariusza parafii pw. NMP Matki Kościoła w Łukowie.