Region
Źródło: WAJ
Źródło: WAJ

Zmiany stały się faktem

Kilku kierowników posterunków policji zmieniło stanowiska, a w strukturze organizacyjnej jednostki policji jeszcze w tym roku przewidziana jest restrukturyzacja.

  – Wprowadzamy zmiany w strukturach naszej jednostki, od wielu miesięcy przygotowywane, konsultowane, również z samorządami i środowiskami lokalnymi. Zmiany te będą polegały w szczególności na zreorganizowaniu części posterunków. I tak, w komisariacie policji w Łaskarzewie służba będzie pełniona całodobowo. Komendant tego komisariatu ma odpowiadać za stan bezpieczeństwa na terenie gminy i miasta Łaskarzew, gminy Maciejowice oraz Sobolew. W Maciejowicach i Sobolewie pozostaną trzyosobowe zespoły prewencji – ci sami dzielnicowi, którzy dotychczas pełnili tam służbę – w tych samych siedzibach, oraz dwóch policjantów pionu prewencji służby patrolowej – mówi podinsp. Klemens Serzysko, komendant powiatowy policji w Garwolinie.

Liczby uszczuplone

W gminie Miastków Kościelny pozostaje dzielnicowy oraz dwóch policjantów pionu prewencji służby patrolowej, natomiast pieczę nad stanem bezpieczeństwa na tym terenie oraz miasta i gminy Żelechów sprawował będzie kierownik posterunku w Żelechowie. Niewielkiej zmianie ulega struktura Posterunku Policji w Borowiu; trzyosobowy zespół z dzielnicowym będzie podlegał, podobnie jak w gminie Górzno, naczelnikowi wydziału prewencji Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie. W Parysowie pozostanie zespół prewencji (dotychczasowy dzielnicowy i dwóch policjantów służby patrolowo-interwencyjnej), a podporządkowany będzie Posterunkowi Policji w Pilawie. Nie planuje się zmian na posterunkach w Wildze i Trojanowie. – Będzie mniej kierowników, uszczupleniu ulegnie również liczba policjantów służby kryminalnej w tych jednostkach. Przybędzie natomiast policjantów skierowanych do służby patrolowej – zapowiada insp. Serzysko.

Będzie bezpieczniej

Według komendanta zdecydowanie powinno zwiększyć się bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. Chcą oni widzieć policjantów, a ta zmiana temu służy. Im więcej jednostek będzie pracowało w cyklu całodobowym, tym szybciej patrol z interwencją dojedzie na miejsce zdarzenia. Oprócz ilości patroli, w większych posterunkach przybędzie też radiowozów.

Jakie oszczędności przyniosą te zmiany? – Nie jesteśmy dzisiaj w stanie wyliczyć, czy przełożą się one na finanse. Służby patrolowe być może wygenerują wyższe koszty za przejazdy, za zużyte paliwo. Większa liczba policjantów pozwala natomiast mieć nadzieję, że zdarzeń będzie mniej, co przełoży się na oszczędności w pracy wykrywczej. Tym bardziej, że koszty ekspertyz, badań, pracy biegłych są bardzo wysokie. Myślę, że jeśli obliczymy wydatki po sześciu miesiącach, okaże się, że są niższe niż dzisiaj – puentuje komendant.

JAWA