Aktualności
Zmiany w zasiłkach

Zmiany w zasiłkach

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że po 1 czerwca zmieniają się zasady przyznawania i wypłaty zasiłku pogrzebowego.

Mowa o zasiłku po osobach uprawnionych do emerytur lub rent pracowniczych, wypłacanych przez KRUS w tzw. zbiegu z emeryturą bądź rentą z systemu powszechnego. W takiej sytuacji świadczenie będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wobec tego – od 1 czerwca wniosek o zasiłek pogrzebowy po wyżej wymienionych zmarłych osobach należy składać bezpośrednio do właściwego inspektoratu ZUS na druku Z-12, stosowanym w systemie powszechnym, który dostępny jest na stronie internetowej zakładu. Złożenie wniosku może nastąpić osobiście, listownie za pośrednictwem poczty lub przy użyciu swojego profilu PUE ZUS.

Zasiłki pogrzebowe po osobach podlegających ubezpieczeniu rolniczemu oraz pobierających rolnicze świadczenia emerytalno-rentowe i członkach ich rodzin, nadal przyznaje i wypłaca KRUS.

IZU