Aktualności
Zmiany wśród duchowieństwa

Zmiany wśród duchowieństwa

Dekretami biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego nastąpiły kolejne zmiany personalne w parafiach diecezji siedleckiej.

ZWOLNIENIA

Ks. mgr Wojciech BAZAN zwolniony z urzędu wikariusza parafii Wisznice (19.08.2013 r.)

Ks. dr Marcin BIDER zwolniony z urzędu wiceoficjała Sądu Biskupiego Siedleckiego (21.08.2013 r.)

Ks. dr Sławomir BYLINA zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. NMP Matki Kościoła w Łukowie i skierowany do pracy w duszpasterstwie Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego (1.09.2013 r.)

Ks. mgr lic. Andrzej DANIELUK zwolniony z funkcji prefekta Katolickiego Gimnazjum oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Białej Podlaskiej (15.07.2013 r.)

Ks. mgr lic. Leszek DĄBROWSKI zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. MB Częstochowskiej w Garwolinie (31.08.2013 r.)

Ks. prałat Jan JAWORSKI zwolniony z funkcji ojca duchownego alumnów WSD (22.08.2013 r.)

Ks. mgr lic. Paweł KOBIAŁKA zwolniony z funkcji dyrektora administracyjnego WSD (31.08.2013 r.)

Ks. dr Grzegorz KOC zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Parczewie (21.08.2013 r.)

Ks. Zbigniew MAKSYMIUK zwolniony z urzędu proboszcza parafii Tyśmienica i przeniesiony na emeryturę (31.07.2013 r.)

Ks. mgr lic. Waldemar MRÓZ zwolniony z funkcji prefekta alumnów WSD (22.08.2013 r.)

Ks. kanonik dr Andrzej OWORUSZKO zwolniony z urzędu rektora WSD (17.08.2013 r.) i udzielony urlop naukowy

Ks. mgr lic. Rafał PIETRUCZUK zwolniony z funkcji prefekta alumnów WSD (22.08.2013 r.)

Ks. kanonik Marian PYRKA zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. św. Piusa V w Dęblinie i przeniesiony na emeryturę z zamieszkaniem w Domu Księży Emerytów w Nowym Opolu (26.08.2013 r.)

Ks. mgr Arkadiusz ROGALSKI zwolniony z urzędu wikariusza parafii Wilczyska i skierowany na studia z prawa kanonicznego w KUL (19.08.2013 r.)

Ks. mgr lic. Mirosław SIDORUK zwolniony z urzędu notariusza Kurii Diecezjalnej Siedleckiej (31.08.2013 r.)

Ks. prałat mgr lic. Józef SKORODIUK zwolniony z funkcji archiwariusza Kurii Diecezjalnej Siedleckiej i przeniesiony na emeryturę (31.08.2013 r.)

Ks. mgr Wojciech STEFANIUK zwolniony z funkcji prefekta alumnów WSD (22.08.2013 r.)

Ks. mgr Jarosław SUTRYK zwolniony z funkcji ojca duchownego alumnów WSD (31.08.2013 r.)

Ks. kanonik mgr lic. Paweł WIATRAK zwolniony z funkcji ojca duchownego alumnów WSD (31.08.2013 r.) i udzielony urlop naukowy

Ks. prałat Henryk WIERZEJSKI zwolniony z funkcji kapelana Szpitala Miejskiego w Siedlcach i przeniesiony na emeryturę (31.07.2013 r.)

Ks. dr Tomasz ZADROŻNY zwolniony z funkcji dyrektora Katolickiego Gimnazjum oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Białej Podlaskiej. (15.07.2013 r.)

o. Dariusz NOWICKI OSPPE zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Ludwika we Włodawie i wyłączony z Rady Kapłańskiej (31.08.2013 r.) 

NOMINACJE PROBOSZCZOWSKIE

Ks. mgr Zbigniew DANILUK zwolniony z urzędu proboszcza parafii Serokomla i mianowany proboszczem parafii pw. św. Piusa V w Dęblinie (27.08.2013 r.)

Ks. Henryk DOMAŃSKI zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. św. Anny w Radzyniu Podlaskim i mianowany proboszczem Serokomla (27.08.2013 r.)

Ks. Antoni JASTRZĘBSKI mianowany proboszczem parafii Tyśmienica (1.08.2013 r.)

Ks. Zdzisław MATEJUK zwolniony z urzędu proboszcza parafii Szczałb i mianowany proboszczem parafii Huszcza (3.09.2013 r.)

Ks. Henryk OCH zwolniony z urzędu proboszcza parafii Wilga i mianowany proboszczem parafii pw. św. Anny w Radzyniu Podlaskim (3.09.2013 r.)

Ks. Michał ROZWADOWSKI zwolniony z urzędu parafii Mokobody i mianowany proboszczem parafii Szczałb (3.09.2013 r.)

Ks. mgr Stanisław SZYMUŚ zwolniony z urzędu parafii Łuzki i mianowany proboszczem parafii Mokobody (3.09.2013 r.)

Ks. mgr Alfred WASILAK zwolniony z urzędu wikariusza parafii Ryki i mianowany proboszczem parafii Łuzki (3.09.2013 r.)

Ks. Marek ŻAK zwolniony z urzędu proboszcza parafii Huszcza i mianowany proboszczem parafii Wilga (3.09.2013 r.)

NOMINACJE WIKARIUSZOWSKIE

Ks. mgr Łukasz BOROWSKI zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. bł. Honorata Koźmińskiego w Białej Podlaskiej i mianowany wikariuszem parafii Radoryż Kościelny (20.08.2013 r.)

Ks. mgr Michał BUCZYŃSKI zwolniony z urzędu wikariusza parafii Radoryż Kościelny i mianowany wikariuszem parafii Sobolew (20.08.2013 r.)

Ks. mgr Mikołaj CZERNECKI mianowany wikariuszem parafii Piszczac (27.08.2013 r.)

Ks. mgr Tomasz DUDA mianowany wikariuszem parafii pw. bł. Honorata Koźmińskiego w Białej Podlaskiej (20.08.2013 r.)

Ks. kanonik Krzysztof HAPON mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim (12.08.2013 r.)

Ks. mgr Bogdan IWAŃCZUK zwolniony z urzędu wikariusza parafii Sobolew i mianowany wikariuszem parafii Stanin (20.08.2013 r.)

Ks. mgr lic. Paweł KOBIAŁKA mianowany wikariuszem parafii pw. MB Częstochowskiej w Garwolinie (1.09.2013 r.)

Ks. mgr Jakub KOZAK zwolniony z urzędu wikariusza parafii Stanin i mianowany wikariuszem parafii Wisznice (20.08.2013 r.)

Ks. mgr Jarosław SUTRYK mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Parczewie (1.09.2013 r.)

Ks. mgr Arkadiusz ŚLEDŹ mianowany wikariuszem parafii Wilczyska (20.08.2013 r.)

Ks. mgr Andrzej WISIO zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Piusa V w Dęblinie i mianowany wikariuszem parafii pw. św. Brata Alberta w Łukowie (27.08.2013 r.)

INNE NOMINACJE

Ks. mgr Wojciech BAZAN mianowany prefektem Katolickiego Gimnazjum oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Białej Podlaskiej (20.08.2013 r.)

Ks. dr Marcin BIDER mianowany wicerektorem WSD i sędzią diecezjalnym Sądu Biskupiego Siedleckiego na okres 5 lat (22.08.2013 r.)

Ks. mgr lic. Andrzej DANIELUK mianowany dyrektorem Katolickiego Gimnazjum oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Białej Podlaskiej (16.07.2013 r.)

Ks. kanonik mgr lic. Marian DANILUK mianowany na kolejną 5-letnią kadencję dziekanem dekanatu bialskiego północnego (20.08.2013 r.)

Ks. mgr lic. Leszek DĄBROWSKI mianowany dyrektorem administracyjnym WSD (1.09.2013 r.)

Ks. prałat Zdzisław DOMAŃSKI mianowany na kolejną 5-letnią kadencję dziekanem dekanatu suchożeberskiego (16.08.2013 r.)

Ks. prałat dr Mieczysław GŁOWACKI mianowany rektorem WSD (22.08.2013 r.)

Ks. mgr lic. Karol JAKUBIAK mianowany kapelanem Szpitala Miejskiego w Siedlcach (1.08.2013 r.)

Ks. mgr lic. Andrzej KARWOWSKI mianowany notariuszem Sądu Biskupiego Siedleckiego (15.07.2013 r.)

Ks. dr Grzegorz KOC mianowany ojcem duchownym alumnów WSD (22.08.2013 r.)

Ks. mgr lic. Waldemar MRÓZ mianowany notariuszem Kurii Diecezjalnej Siedleckiej (23.08.2013 r.)

Ks. mgr Karol NASIŁOWSKI mianowany referentem ds. duszpasterstwa młodzieży w dekanacie terespolskim (30.08.2013 r.)

Ks. dr Dariusz OSTAŁOWSKI mianowany wizytatorem katechezy w dekanacie ryckim (1.09.2013 r.)

Ks. mgr Krzysztof PAWELEC mianowany referentem duszpasterstwa rodzin w dekanacie grębkowskim (25.07.2013 r.)

Ks. mgr lic. Tomasz PAWLAK mianowany sędzią diecezjalnym Sądu Biskupiego Siedleckiego na okres 5 lat (15.07.2013 r.)

Ks. mgr Szczepan PAWLUCZUK mianowany wizytatorem katechezy w dekanacie łukowskim I (8.06.2013 r.)

Ks. kanonik mgr lic. Jan PIEŃKOSZ mianowany wizytatorem katechezy w dekanacie wisznickim (1.09.2013 r.)

Ks. kanonik mgr lic. Henryk SIDORCZUK mianowany kapelanem Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Życzynie (1.07.2013 r.).

Ks. mgr Grzegorz WALCZUK mianowany rezydentem w parafii Wilga (22.07.2013 r.)

Ks. mgr lic. Jacek WOJDAT mianowany sędzią diecezjalnym Sądu Biskupiego Siedleckiego na okres 5 lat (15.07.2013 r.)

Ks. mgr lic. Jarosław ZALEWSKI mianowany wizytatorem katechezy w dekanacie komarowskim (1.09.2013 r.)

GODNOŚCI

Ks. prałat mgr Tadeusz LEWCZUK – mianowany prepozytem Kapituły Kolegiackiej pw. Matki Bożej Królowej Rodzin w Parczewie na koleje 5 lat (1.08.2013 r.)

Ks. mgr Jerzy PRZYCHODZEŃ mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Garwolinie (6.08.2013 r.)

Ks. Roman SAWCZUK – mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Janowskiej (2.07.2013 r.)

za www.diecezja.siedlce.pl