Rozmaitości
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Zmienić nawyki żywieniowe

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do ministra rolnictwa z wnioskiem o objęcie przedszkoli programem „Owoce w szkole”.

Do tej pory akcję realizowano w szkołach podstawowych. Według ZNP, włączenie przedszkoli do programu ułatwi najmłodszym nabywanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz będzie kształtować postawę obywatelską. Akcja jest pomysłem nauczycieli na zagospodarowanie owoców objętych rosyjskim embargiem na import produktów rolnych z UE i USA, w tym jabłek, których Polska jest obecnie największym eksporterem na świecie.

„W związku z akcją społeczną «Jedz jabłka», jaka pojawiła się w wyniku rosyjskiego embargo nałożonego na polskie owoce, Związek Nauczycielstwa Polskiego wnosi o rozszerzenie programu «Owoce w szkole»” – napisał prezes ZNP Sławomir Broniarz w liście do ministerstwa rolnictwa. Jak podkreślił, „celem tego programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego trybu życia”. Obecnie program obejmuje dzieci w klasach I-III szkół podstawowych.

Wesprą producentów

S. Broniarz przekonuje ponadto, że rozwiązanie to wpłynie korzystnie także na same dzieci. Jak podkreśla prezes ZNP, przedszkolakom i uczniom trzeba wytłumaczyć, że jedząc jabłka, wspierają polskich producentów żywności. „Jestem przekonany, że ta inicjatywa wpłynie na kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich najmłodszych Polaków, rozumianych m.in. jako zdolność do zaangażowania wraz z innymi ludźmi w działania publiczne czy wykazywania solidarności i zainteresowania rozwiązaniem problemów stojących przed daną społecznością. Akcja «Jedz jabłka w szkole i przedszkolu» może stać się dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych interesującą lekcją obywatelską, a dla dzieci w wieku przedszkolnym pierwszym doświadczeniem w kształtowaniu świadomości obywatelskiej” – czytamy w specjalnym oświadczeniu.

Z programu „Owoce w szkole” w 2013 r. skorzystało ok. 950 tys. uczniów z ok. 10 tys. szkół podstawowych. W sumie produkty te otrzymuje 86% dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Uczniowie dostają za darmo m.in. jabłka, gruszki, marchew, paprykę i mogą pić soki owocowo-warzywne. Budżet na ten cel wynosi dla Polski 12 mln euro, z czego ok. 9 mln euro pochodzi z budżetu UE. Resztę dokłada budżet krajowy. 

KO